• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

II nodaļa. Noziedzīgs nodarījums

17.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2021 Dalība (līdzizdarīšana)

Lejupielādēt

05.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/2019 Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019 Noziedzīga nodarījuma atbalstītājs

Lejupielādēt

31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2018 Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā

Lejupielādēt

19.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-701/2017 Dalība slepkavības izdarīšanā

Lejupielādēt

10.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2017 Noziedzīga nodarījuma atbalstītājs

Lejupielādēt

07.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2017 Nelikumīgas darbības ar psihotropām vielām organizētā grupā

Lejupielādēt

19.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2016 Noziedzīgu nodarījumu recidīvs

Lejupielādēt

26.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2015 Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2013 Apsūdzības grozīšana līdzdalībniekam

Lejupielādēt

25.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2012 Krimināllikuma 65.panta piektās daļas piemērošana un noziedzīgā nodarījuma recidīvs

Lejupielādēt

27.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2011  Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm

Lejupielādēt

27.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2011  Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm

Lejupielādēt

08.02.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2011 Noziedzīga nodarījuma recidīvs

Lejupielādēt

24.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-394/2010 Noziedzīgu nodarījumu recidīvs

Lejupielādēt

24.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2009 Labprātīga atteikšanās no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas

Lejupielādēt

05.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2009 Līdzdalībnieka motīvi, iesaistoties mantkārīgā noziedzīgā nodarījumā

Lejupielādēt

01.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-427/2007 Noziedzīga nodarījuma atbalstītāja kriminālatbildība

Lejupielādēt

05.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-404/2007 Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā

Lejupielādēt

18.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2007 Organizētas grupas dalībnieki

Lejupielādēt

16.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-680/2006 Uzkūdītāja kā noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieka nodoms

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2006 Kriminālatbildības noilguma noteikšana

Lejupielādēt

12.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2006 Pienākumu sadale organizētā grupā

Lejupielādēt

17.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-321/1999 Atkārtoti gada laikā izdarītie likumpārkāpumi izveido noziedzīgu nodarījumu tikai tad, ja pastāv to kopums, t.i., tie izdarīti ne mazāk kā divas reizes un ja iepriekšējā reizē, pārkāpējam zinot, tie fiksēti likumā noteiktā kārtībā

Lejupielādēt