• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

X nodaļa. Noziegumi pret valsti

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2023

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2023

Personas nodarījuma – nelikumīga valsts noslēpumu saturošu un neizpaužamu ziņu vākšana un nodošana ārvalsts izlūkdienestam tā uzdevumā – juridiskajā novērtējumā nav izšķirošas nozīmes tam, kad un kādos apstākļos persona saņēmusi ārvalsts izlūkdienesta uzdevumu un kādam konkrēti ārvalsts izlūkdienesta darbiniekam šādas ziņas tika nodotas vai bija domātas nodot, bet gan sadarbības faktam ar ārvalsts institūciju, kas pilnvarota veikt jebkādu izlūkošanas darbību.

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2022

Lejupielādēt

10.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2019

Lejupielādēt

19.02.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2002

Lejupielādēt