• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VII nodaļa. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības

11.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-94/2016

Par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem brīvības atņemšanas sods nav piemērojams personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas.

Lejupielādēt

09.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-364/2014

Krimināllikuma 65.panta pirmajā daļā 2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā ir paplašināts nepilngadīgajiem piemērojamo sodu loks, tādējādi, ievērojot Krimināllikuma 5.panta pirmo daļu, atzīstams, ka šis likums ir apsūdzētajiem nelabvēlīgāks, tādēļ tam nav atpakaļejoša spēka.

Lejupielādēt

25.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2012

Krimināllikuma 65.panta piektās daļas normas labvēlīgie nosacījumi nav attiecināmi uz visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kurus persona izdarījusi pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, bet vienīgi uz kriminālpārkāpumiem.

Lejupielādēt

26.07.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-487/2012

Tā kā atbilstoši Krimināllikuma 7.panta trešajai daļai Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir mazāk smags noziegums, tad, ievērojot Krimināllikuma 65.panta otro daļu, brīvības atņemšanas sods personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu līdz astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai, nav piemērojams.

Lejupielādēt

24.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-190/2009

1. Soda veidi ir noteikti Krimināllikuma 36.pantā, un 51.panta nosacījumi var tikt piemēroti tikai Krimināllikuma 36.pantā paredzēto sodu noteikšanai pēc vairākiem spriedumiem. 2. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nosaka speciāls likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” un tas nav uzskatāms par sodu, līdz ar to arī Krimināllikuma 51.panta piemērošana uz to nav attiecināma.

Lejupielādēt

14.05.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-159/2002

Lejupielādēt