• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Deviņpadsmitā nodaļa. Pirmstiesas izmeklēšanas apturēšana un pabeigšana

30.04.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/2002

Lejupielādēt

27.02.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2001

Lejupielādēt

24.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/1998

Lejupielādēt

10.09.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-236/1996

Lejupielādēt

20.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-210/1996

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1996

Lejupielādēt