• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

JUDIKATŪRA

Pievienots: 23. jūlijs, 2021.

27.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/1998

Tiesa pamato savu spriedumu vienīgi uz tiem pierādījumiem, kas izskatīti tiesas sēdē, bet pierādījumi novērtējami, pamatojoties uz vispusīgu, pilnīgu un objektīvu visu lietas apstākļu izskatīšanu to kopumā. Ekspertīze tiesā izdarāma saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 286. un 263. panta prasībām

Pievienots: 23. jūlijs, 2021.

13.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/1998

Fakts, ka lietas izskatīšanā apelācijas instances tiesā piedalījušies divi apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši un viens Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis, nav atzīstams par kriminālprocesa likuma pārkāpumu

Pievienots: 23. jūlijs, 2021.

13.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/1998

Spriedums atcelts, jo tas neatbilda kriminālprocesa likuma normu prasībām

Augstākā tiesa | Senāts

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511 (Ieeja no Elizabetes ielas)

Tālrunis: 67020350
E-pasts: at@at.gov.lv

image/svg+xml

Darba laiks
P - Ce: 08:15 - 17:00
Pk: 08:15 - 15:45

Seko mums