• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

64.nodaļa. Sadarbības vispārīgie noteikumi (673.-681.pants)

19.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-578/2017

Tiesai, pārņemot ārvalstī uzsāktu kriminālprocesu, kurā ir veikti operatīvās darbības pasākumi, ir jāņem vērā Kriminālprocesa likuma 127.panta trešās daļas nosacījumi.

Lejupielādēt

20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2016

Pierādījumi, kas iegūti krimināltiesiskās sadarbības rezultātā atbilstoši ārvalstī noteiktajai kriminālprocesuālajai kārtībai, pielīdzināmi Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā iegūtiem pierādījumiem (Kriminālprocesa likuma 676.pants). Lai atzītu, ka ziņas par faktiem, kas iegūtas krimināltiesiskās sadarbības rezultātā, nav izmantojamas pierādīšanā, tiesai jākonstatē kāds no Kriminālprocesa likuma 130.panta otrajā daļā norādītajiem pierādījumu nepieļaujamības nosacījumiem.

Lejupielādēt