• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pensijas un pabalsti

12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005 Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2005 Policijas darbinieku tiesības uz pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā

Lejupielādēt

17.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-632/2004 Par pabalsta apmēru bērna piedzimšanas gadījumā specializētā valsts civildienesta ierēdņiem

Lejupielādēt

14.01.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2004 Par pensijas pārmaksas ieturējumu pamatotību

Lejupielādēt