• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

52.nodaļa. APELĀCIJAS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA (413. – 424.pants)

20.05.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-763/2020 Apelācijas instances tiesas tiesneša rīcība, ja pirmajā instancē nav pārbaudīts pilnvarā paredzētais tiesību apjoms iesniegt apelācijas sūdzību

Lejupielādēt

13.11.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1703/2018 Advokāta ordera neiesniegšanas un nepareizi noformēta advokāta ordera iesniegšanas nošķiršana

Lejupielādēt

21.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/2018 Jauna prasījuma apelācijas sūdzībā izpratne

Lejupielādēt

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015 Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014 Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1627/2012 Lietas dalībnieka izvēles tiesības kādā daļā pārsūdzēt spriedumu

Lejupielādēt

14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-886/2012 Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt prasības iesniegšanas termiņa kavējumu

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1183/2009 Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2007 Par pieaugumu pievienošanu prasībai

Lejupielādēt

14.06.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2006 Civilprocesuālo tiesību normu piemērošana

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-107/1996 Par procesuālo termiņu aprēķināšanu

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-95/1996 Par pilnvarojumu apelācijas sūdzības iesniegšanai

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-68/1996 Par pretapelācijas sūdzību un valsts nodevas samaksāšanu par to

Lejupielādēt