• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2007

N.p.k.

Simbols

Lietas Nr.

Nolēmumu krājums (lpp.)

www.at.gov.lv

ML

CPL komentāri (lpp.)

Jurista Vārds (gads, numurs)

1.

SJK

7

168

 

 

2008. Nr.11

2.

SKC

4

-

ML

 

 

3.

5

122

ML

 

 

4.

6

3

 

 

 

5.

9

68

ML

 

 

6.

13

428

 

 

 

7.

15

-

ML

 

 

8.

21

326

ML

 

 

9.

23

285

 

 

 

10.

26

178

 

 

 

11.

30

197

 

 

 

12.

35

203

 

 

 

13.

39

-

ML

 

 

14.

48

-

ML

 

 

15.

49

106

 

 

 

16.

52

16

ML

 

 

17.

54

331

ML

 

 

18.

57

335

 

 

 

19.

59

127

ML

 

 

20.

62

339

ML

 

 

21.

63

133

 

 

 

22.

66

391

ML

 

 

23.

67

343

ML

 

2007. Nr.29

24.

69

182

 

 

 

25.

73

23

ML

 

2007. Nr.35

26.

74

589

 

 

 

27.

78

207

 

 

 

28.

84

210

 

 

 

29.

85

596

 

 

2007. Nr.21

30.

86

214

ML

 

2007. Nr.46

31.

87

396

ML

 

2007. Nr.42

32.

88

-

ML

 

2007. Nr.15

33.

89

460

ML

 

 

34.

92

30

 

 

 

35.

95

292

 

 

 

36.

97

-

ML

 

2007. Nr.23

37.

104

434

 

 

 

38.

106

139

 

 

 

39.

110

347

ML

 

 

40.

134

466

ML

 

2007. Nr.20

41.

139

-

ML

 

 

42.

153

473

ML

 

2007. Nr.37

43.

155

352

ML

 

2008. Nr.12

44.

174

402

ML

 

2007. Nr.45

45.

176

35

ML

 

 

46.

187

356

ML

 

 

47.

188

111

ML

 

 

48.

192

219

ML

 

2007. Nr.40

49.

196

223

 

 

 

50.

203

441

ML

 

2007. Nr.33

51.

225

227

 

 

 

52.

237

600

 

 

2008. Nr.10

53.

239

362

ML

 

 

54.

268

367

 

 

 

55.

283

230

ML

 

2007. Nr.41

56.

309

43

ML

 

2007. Nr.36

57.

311

298

ML

 

2007. Nr.31

58.

382

115

ML

 

2007. Nr.32

59.

413

407

ML

 

2007. Nr.41

60.

432

235

ML

 

2007. Nr.36

61.

441

303

ML

 

 

62.

465

240

ML

 

2007. Nr.38

63.

488

308

ML

 

2008. Nr.6

64.

495

479

 

 

 

65.

497

552

 

 

 

66.

498

568

 

 

 

67.

502

572

ML

 

 

68.

503

-

 

324

 

69.

511

484

 

 

 

70.

515

555

ML

 

2008. Nr.26

71.

519

146

ML

 

 

72.

535

186

ML

 

 

73.

546

-

ML

 

 

74.

548

243

 

 

 

75.

556

73

ML

 

 

76.

570

-

ML

 

 

77.

575

151

 

 

 

78.

579

575

ML

 

2008. Nr.17

79.

590

249

 

 

 

80.

599

78

 

 

 

81.

632

558

 

 

 

82.

624

373

 

 

 

83.

628

578

 

 

 

84.

633

255

 

 

 

85.

635

487

ML

 

 

86.

639

607

 

 

 

87.

651

82

ML

 

 

88.

669

-

ML

 

 

89.

673

612

ML

 

 

90.

678

48

ML

 

 

91.

690

496

ML

 

 

92.

695

314

ML

 

 

93.

696

504

 

 

 

94.

697

191

ML

 

 

95.

703

159

ML

 

 

96.

705

258

 

 

 

97.

707

88

ML

 

 

98.

712

-

ML

 

 

99.

722

265

ML

 

2008. Nr.16

100.

729

92

ML

 

 

101.

738

272

 

 

 

102.

747

98

ML

 

 

103.

756

318

ML

 

 

104.

762

57

ML

 

 

105.

766

323

ML

 

 

106.

796

511

ML

 

 

107.

800

118

ML

 

 

108.

803

-

ML

 

 

109.

805

377

ML

 

 

110.

806

279

ML

 

 

111.

810

520

 

 

 

112.

814

617

 

 

 

113.

815

446

ML

 

 

114.

824

528

ML

 

 

115.

863

581

 

 

 

116.

888

530

 

 

 

117.

946

561

ML

 

 

118.

1019

585

ML

 

2007. Nr.50

119.

SPC

4

456

 

 

2008. Nr.34

120.

13

413

 

 

2007. Nr.48

121.

16

533

ML

 

 

122.

21

417

 

 

 

123.

25

422

 

 

 

124.

26

103

 

 

 

125.

27

623

ML

 

 

126.

29

536

 

 

 

127.

31

539

 

 

2007. Nr.51/52

128.

34

541

 

 

2007. Nr.51/52

129.

39

545

 

 

2007. Nr.51/52

130.

44

548

 

 

 

131.

57

64

ML

 

 

132.

60

174

ML

 

 

133.

62

550

ML

 

 

Avoti

120 nolēmumi:

Nolēmumu krājums: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2007. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008. – 761 lpp.

80 nolēmumi (12 no tiem tikai šajā avotā):

www.at.gov.lv: Augstākās tiesas mājaslapa; Judikatūra/ Judikatūras nolēmumu arhīvs/ Civillietu departaments

1 nolēmums (publicēts tikai šajā avotā)

Civilprocesa likuma komentāru atziņās izmantotie Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi. Civillietu departamenta nolēmumu izvilkumi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 334 lpp

32 nolēmumi:

Jurista Vārds: Latvijas Vēstneša izdevums