• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

58.nodaļa. KASĀCIJAS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS (473. – 477.1 pants)

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2021 Ierobežojumi novēlēta nekustamā īpašuma atzīšanai par legātu

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2021 un senatoru Intara Bistera, Ināras Gardas, Ļubovas Kušnires, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Brīdis, ar kuru tiesa var grozīt prāvnieku tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2020 un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Atceltajā spriedumā ietverto tiesas motīvu nozīme, izskatot lietu no jauna

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2020 un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Senāta izteiktā likuma iztulkojuma obligātais raksturs, izskatot lietu no jauna

Lejupielādēt

09.09.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2324/2016 Tiesai nosūtītā dokumenta neesības konstatēšana

Lejupielādēt

01.11.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1844/2016 Kasācijas instances tiesas norādījumu obligātums, nosūtot lietu procesuālo darbību izpildei

Lejupielādēt

07.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1478/2015 Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

Lejupielādēt

29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015 Kasācijas instances tiesas rīcība, konstatējot materiālo tiesību normas nepareizu piemērošanu, kas lietas iznākumu neietekmē

Lejupielādēt

08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013 Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2012 Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

Lejupielādēt

22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011 Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-683/1999 Par uzturnaudas neieskaitīšanu dara samaksā pensijas aprēķināšanai iekšlietu ministrijas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/1999 Nepastāv strīds, par darba attiecībām, bet nav bijis noslēgts darba līgums rakstiskā formā

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-339/1999 Par disciplīnas pārkāpumu atzīstams likuma pārkāpums, ja to izdarījis iekšlietu iestādes darbinieks, ne tikai pildot dienesta pienākumus, bet arī atvaļinajuma laikā, izbraukumā vai ārstniecības iestādē

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/1999 Par nomas līguma būtiskām un nejaušām sastāvdaļām

Lejupielādēt