• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XII nodaļa. Nonāvēšana

08.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-324/2021 Slepkavība, kas izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā

Lejupielādēt

18.08.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-508/2020 Slepkavība ar tiešu nodomu

Lejupielādēt

02.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/2020 Slepkavība ar netiešu nodomu

Lejupielādēt

05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020 Slepkavība, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā

Lejupielādēt

05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020 Bezpalīdzības stāvoklis Krimināllikuma 117.panta 2.punkta izpratnē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2020 Slepkavība mantkārīgā nolūkā

Lejupielādēt

11.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2019 Vainīgās personas nodoma satura noskaidrošana, nošķirot slepkavības mēģinājumu no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

Lejupielādēt

31.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2018 Slepkavības mēģinājuma norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas; Slepkavības mēģinājums, kas izdarīts sakarā ar to, ka cietušais izpildīja savus dienesta pienākumus

Lejupielādēt

28.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2014 Soda noteikšana pēc 2013.gada 1.aprīļa par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pirms 2013.gada 1.aprīļa

Lejupielādēt

22.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2013 Slepkavības norobežošana no nepieciešamās aizstāvēšanās un šķietamās aizstāvēšanās

Lejupielādēt

17.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/2012 Citas personas tīša prettiesiska nonāvēšana (slepkavība), apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-167/2012 Slepkavība, ko izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību

Lejupielādēt

08.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/2012 Slepkavība ar netiešu nodomu

Lejupielādēt

05.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-12/2012 Novešana līdz pašnāvībai

Lejupielādēt