• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Gvido Zemrībo

23.01.2018.
Likums "Par tiesu varu" un civilprocesuālā likumdošana"
Raksts žurnālā "Jurista vārds"

19.12.2013.
Vai Senāts vienmēr paliks 95 gadus jauns?
Uzruna Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē

01.04.2013.
Kasācijas instances regulējums civilprocesuālajā likumdošanā un no tā izrietošās problēmas
Raksts "Augstākās tiesas biļetenā" Nr.6 (12. - 17.lpp.)

20.12.2011.
Taisnība ir tikai viena, un tiesnesim jābūt tās kalpam
Intervija Latvijas Vēstneša portālā "Par likumu un valsti"

17.12.1993.
Latvijas tiesām - 75 gadi
No ziņojuma Latvijas tiesu 75.gadadienai veltītajā svinīgajā sanāksmē Tiesu pilī

24.01.1991.
"Ja jūs ticiet lielām idejām, jums jādara viss, lai arī citi tām ticētu"
Runa Kolumbijas Universitātē Ņujorkā 24. janvārī un Ņujorkas Starptautisko attiecību padomē 6. februārī

01.01.1990.
Labu ceļavēju!
Ievadraksts Tieslietu ministrijs vēstneša "Temīda" pirmajam numuram