• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XVI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020 Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2020 Krimināllikuma 160. un 162.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana (likuma redakcijā līdz 2014.gada 14.jūnijam)

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020 Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2020 Krimināllikuma 165.panta pirmajā daļā ietvertā norma nav atzīstama par blanketu tiesību normu

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2018 Pornogrāfiska rakstura materiāla, iesaistot vai izmantojot tajā nepilngadīgo, izgatavošanas vieta

Lejupielādēt

16.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-476/2008 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 162.panta

Lejupielādēt

23.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2007 Izvarošana personu grupā bez iepriekšējas vienošanās

Lejupielādēt

31.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-143/2006 Krimināllikuma 163. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

Lejupielādēt

27.10.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/2005 Prostitūcijas jēdziena skaidrojums, piemērojot Krimināllikumu

Lejupielādēt