• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

13.nodaļa. Piespiedu līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi (241.-249.pants)

2022. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2022

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[R]/2021

Ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai ir ar brīvības atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis, kura piemērošanas pamats noteikts Kriminālprocesa likuma 283.pantā. Tas paredz divus nosacījumus, lai personu piespiedu kārtā varētu ievietot ārstniecības iestādē. Pirmkārt, tā ir nepieciešamība izdarīt tiesmedicīnisko vai tiesu psihiatrisko ekspertīzi. Otrkārt, attiecīgo pētījumu veikšana iespējama tikai ārstnieciskā stacionāra apstākļos. Abi šie nosacījumi izvērtējami, un attiecīgais pamatojums norādāms tiesas lēmumā.

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2020

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2018

Lejupielādēt

25.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-517/2006

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma Pārejas noteikumu 6.punktu drošības līdzeklis, kurš nav paredzēts Kriminālprocesa likumā, ir jāmaina uz citu šajā likumā paredzētu.

Lejupielādēt