• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VI nodaļa. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda

13.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2020 Kriminālatbildības noilguma piemērošana personai, kas izdarījusi slepkavību pastiprinošos apstākļos laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālkodekss

Lejupielādēt

24.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2017 Jauna tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšana sodāmības laikā

Lejupielādēt

07.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2016  Atbrīvošanas no kriminālatbildības vērtēšanas kritēriji

Lejupielādēt

31.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-453/2012 Kriminālatbildības noilgums

Lejupielādēt

14.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-582/2010 Sodāmības dzēšanas termiņa aprēķināšanai piemērojamā tiesību norma

Lejupielādēt

19.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-175/2010 Galīgā soda noteikšana atbilstoši Krimināllikuma 61. un 51.pantam

Lejupielādēt

21.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2009 Kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ

Lejupielādēt

23.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2009 Kriminālprocesa izbeigšana tiesā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu

Lejupielādēt

14.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-572/2008 Izlīgums krimināllietās ar vairākiem cietušajiem

Lejupielādēt

30.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2008 Kriminālatbildības noilguma beigu termiņš privātapsūdzības lietā

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2006 Kriminālatbildības noilguma noteikšana

Lejupielādēt

02.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-276/2006 Personas atbrīvošana no soda izciešanas sakarā ar slimību

Lejupielādēt

13.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2006 Krimināllikuma 58. panta pirmās daļas piemērošana

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2006 Tiesas tiesības atbrīvot personu no soda izciešanas

Lejupielādēt

05.05.2003. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-288/2003 Par personas atbrīvošanu no soda, ievērojot taisnības un humānisma principus

Lejupielādēt