• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

29.nodaļa. LIETAS PAR LAULĪBAS NEESAMĪBU VAI ŠĶIRŠANU (233.-244.pants)

2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-[G]/2021

Lejupielādēt

11.04.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2001

Lejupielādēt