• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā A nodaļa. APBŪVES TIESĪBA (1129.1–1129.9 pants)

07.07.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-824/2021

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1079/2020

Lejupielādēt