• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

50.1 nodaļa. SAISTĪBU PIESPIEDU IZPILDĪŠANA BRĪDINĀJUMA KĀRTĪBĀ (406.1 – 406.10 pants)

31.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-22/2020 Atbildes veidlapas noformēšana, ja saņemts brīdinājums par saistību piespiedu izpildi

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013 Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2012 Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2012 Saistības piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā tiesiskās sekas parāda daļējas atzīšanas gadījumā

Lejupielādēt

29.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2012 Brīdinājuma izsniegšanas kārtības neievērošanas sekas

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010 Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

Lejupielādēt

22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-58/2009 Par vairāku dokumentu pievienošanu pieteikumam par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civilietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-62/2007 Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

Lejupielādēt