• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pārejas noteikumi

03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-799/2010 Atlaišanas pabalsta izmaksa valsts iestādes darbiniekam

Lejupielādēt

15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2004 Darba likuma pārejas noteikumu 5. punkta tulkojums

Lejupielādēt