• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

55.nodaļa. BLAKUS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA (441. – 449.pants)

29.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-133/2021 Lēmuma par atteikšanos pieņemt ar jauniem prasījumiem papildinātu prasības pieteikumu pārsūdzība

Lejupielādēt

25.08.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1304/2020 Tiesību negodprātīga izmantošana, iesniedzot blakus sūdzību

Lejupielādēt

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1245/2020 Sprieduma izpildes jautājumā pieņemta lēmuma pārsūdzēšana

Lejupielādēt

04.02.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-539/2020 Drošības naudas samaksas kārtības neievērošanas sekas

Lejupielādēt

09.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-554/2019 Drošības naudas apmēra samazināšana

Lejupielādēt

15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1595/2017 Ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīto tiesas dokumentu izsniegšanas datuma prezumpcija

Lejupielādēt

15.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-700/2017 Lēmuma par puses (ne)aizstāšanu nepārsūdzamība

Lejupielādēt

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015 Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

Lejupielādēt

20.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2344/2015 Dokumentu tulkojuma valoda un to pieņemšanas atteikuma tiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulas (EK) Nr.1393/2007 „Par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs” 8.panta 1.pu

Lejupielādēt

24.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1654/2013 Tiesas kompetences robežas prasības nodrošināšanas pieteikuma izskatīšanā, izvērtējot prasības pirmšķietamo (prima facie) juridisko pamatojumu

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013 Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

Lejupielādēt

14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1786/2012 Tiesu izpildītāja darbību sprieduma izpildīšanā pārsūdzēšanas subjekti

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-953/2012 Procesuālās atšķirības, pārsūdzot lēmumus par ārvalsts tiesas un ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-577/2010 Par procesuālā termiņa atjaunošanu blakus sūdzības iesniegšanai

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2010 Par pirmās instances tiesas lēmumu pārsūdzēšanu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-946/2007 Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

Lejupielādēt

14.06.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2006 Civilprocesuālo tiesību normu piemērošana

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-144/1996 Par blakus sūdzības izskatīšanas kārtību

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-85/1996 Par iespēju pārsūdzēt lēmumu, ar kuru nozīmēta ekspertīze

Lejupielādēt