• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Negodīga konkurence

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2021 Konkurenci ierobežojošas aizliegtas vienošanās nošķiršana no vienošanās par negodīgas konkurences aizliegumu

Lejupielādēt

30.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2020 Jaunrades rezultātu aizsardzība konkurences tiesiskā regulējuma ietvaros; Negodīgas konkurences konstatēšanas kritēriji strīdos par televīzijas raidījuma formāta atdarināšanu; Televīzijas raidījuma formāta individualitāte; Televīzijas formāta atdarināšanas vērtēšanas kritēriji; Tiesas kompetence raidījuma formāta individualitātes un atdarināšanas vērtēšanā; Negodīgās konkurences izpausmes un to iespējamo seku pierādīšana

Lejupielādēt

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/2019 Zaudējumu apmēra noteikšana saskaņā ar Konkurences likuma 21.pantu (2011.g. redakcijā)

Lejupielādēt

15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2016 Potenciālās konkurences iespējamība Konkurences likuma 1. panta 6. un 9. punkta kontekstā

Lejupielādēt