• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pilsonība

11.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2018 Noilguma iestāšanās regulējums pilsonības atņemšanā

Lejupielādēt

07.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2016 Spriedums krimināllietā kā rakstveida pierādījums

Lejupielādēt

14.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2011 Latvijas pilsonības iegūšanas likumības izvērtēšana

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011 Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2008 Par pilsonības atņemšanu

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/1997 Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, apliecinot savu piederību pie Latvijas pilsonības, ir pamats Latvijas pilsonības atņemšanai

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-176/1997 Par fakta konstatēšanu, ja tas rada juridiskas sekas

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-10/1997 Par Latvijas pilsonības noteikšanu bijušās PSRS pilsoņiem

Lejupielādēt