• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Izglītības likums

05.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-478/2011 Sodāmības ietekme uz pedagoģisko darbību

Lejupielādēt

02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-478/2011 Pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesai par Izglītības likuma 50.panta 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 106.pantam

Lejupielādēt