• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PRIVĀTĀS DZĪVES, GODA, CIEŅAS UN REPUTĀCIJAS AIZSKĀRUMS

31.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2021 Tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildība par godu un cieņu aizskarošu ziņu vai nesamērīgi aizskaroša viedokļa publiskošanu, kuru izdarījis tīmekļvietnes lietotājs

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2021 Tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildības nošķiršana

Lejupielādēt

26.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2020 Fiziskās personas dzīvesvietas datu publiskošana plašsaziņas līdzekļos

Lejupielādēt

30.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2020 Juridiskas personas reputācijas aizskāruma plašsaziņas līdzekļos vērtēšana

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2020 un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Ziņu vai viedokļa izplatīšana, vēršoties valsts vai pašvaldības iestādē

Lejupielādēt

10.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2019 Juridisko personu reputācijas aizsardzība; Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli; Aizskarošu viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana; Amatpersonu goda un cieņas aizskārums

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2018 Neatļautas darbības pazīmes savstarpējā saziņā

Lejupielādēt

22.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2018 Subjekts, kuram ir pienākums atsaukt izplatītās godu un cieņu aizskarošās ziņas

Lejupielādēt

29.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/2018 Kriminālprocesa likumā (redakcijā pirms 01.01.2011) paredzētās privātās apsūdzības tiesības izlietošanas civiltiesiskās sekas

Lejupielādēt

28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2018 Tiesas pienākums spriedumā norādīt godu un cieņu aizskarošo ziņu atsaukuma veidu un kārtību

Lejupielādēt

28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2018 Godu un cieņu aizskarošu ziņu vērtēšana

Lejupielādēt

26.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2018 Publikācijas vērtēšana strīdā par uzņēmuma reputācijas aizskārumu

Lejupielādēt

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2017 Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar neprecīzu ziņu par apsūdzību krimināllietā; Atlīdzības apmēra noteikšana par morālo kaitējumu par goda un cieņas aizskārumu

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-208/2017 Atklātā politikas diskusijā pret politiķi vērstu apvainojumu vērtēšana

Lejupielādēt

28.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2017 Personas goda un cieņas prettiesisks aizskārums, ja tas ietverts aicinājumā Saeimai

Lejupielādēt

06.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2017 Nevainīguma prezumpcija viedokļa paušanā

Lejupielādēt

16.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2017 Atbildētājs iestādes interneta vietnē publicētas godu un cieņu aizskarošas ziņas gadījumā

Lejupielādēt

28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2013 Privātās dzīves aizskārums, nofotografējot un fotogrāfiju publicējot bez personas atļaujas, morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kritēriji par šādu tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012 Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2012 Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

Lejupielādēt

20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2011 Par fotogrāfijas prettiesisku publicēšanu

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2009 Par godu un cieņu aizskarošām ziņām

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2008 Par ziņu atsaukšanu masu informācijas līdzekļos

Lejupielādēt

14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2007 Noilgums darba algas un morālā kaitējuma prasījumos

Lejupielādēt

23.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2005 Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

Lejupielādēt

26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2005 Par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1.,2.,4.,7. un 11. protokolu interpretāciju un pielietojumu, izskatot lietas par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-753/1999 Reklāma nedrīkst aizskart cilveka cieņu, un par Radio un televīzijas likumam neatbilstošas reklāmas izplatīšanu atbild gan reklamas devējs, gan raidorganizācija

Lejupielādēt