• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit trešā nodaļa. Tiesvedība medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu pielietošanai

18.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/1997

Lejupielādēt