• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

37.nodaļa. JURIDISKO FAKTU KONSTATĒŠANA (288.-292.pants)

31.08.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2021 Tiesības prasīt nodibināt mantojuma atstājēja paternitāti

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

Lejupielādēt

02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2007 Par transportlīdzekļa īpašnieka noteikšanu

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2005 Izskatot lietu sevišķās tiesāšanas kārtībā, personai nevar tikt atzītas tiesības uz nekustamo īpašumu ar ieilgumu, šajā nolūkā ceļama īpašuma prasība apgabaltiesā

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005 Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1999 Par padomju un vācu okupācijas varu normatīvo aktu nepiemērošanu, atjaunojot īpašuma tiesības uz nelikumīgi atsavinātiem īpašumiem

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-322/1997 Par lietu izskatīšanu sevišķās tiesāšanas kārtībā

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-184/1997 Par juridiska fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-176/1997 Par fakta konstatēšanu, ja tas rada juridiskas sekas

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-146/1997 Par tiesiski pieņemamo nāves dienu, izsludinot par mirušu

Lejupielādēt

06.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-127/1997 Par lietu izskatīšanu sevišķās tiesvedības kārtībā

Lejupielādēt

27.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-126/1997 Par nepareizību konstatēšanu civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatās

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-108/1997 Par ieraksta labošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatās, kad ārpustiesas kārtībā atteikts izlabot esošo ierakstu

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-98/1997 Par nāves fakta atzīšanu noteiktā laikā un noteiktos apstākļos

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-72/1997 Pieteikuma par personas izsludināšanu par mirušu atstāšana bez izskatīšanas, ja pastāv strīds par tiesībām

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-102/1996 Par ieinteresēto personu pieaicināšanu pieteikuma lietās par juridiska fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-93/1996 Par adopcijas fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-90/1996 Par personas izsludināšanu par mirušu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-89/1996 Par personas izsludināšanu par mirušu

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-82/1996 Par ieinteresēto personu pieaicināšanu lietās par juridiska fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-70/1996 Par sevišķā kārtībā skatāmu lietu atstāšanu bez izskatīšanas, ja rodas strīds par tiesībām

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-67/1996 Lietu nevar izskatīt sevišķās tiesāšanās kārtībā, ja ir strīds par tiesībām

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-64/1996 Par personas nāves konstatēšanu noteiktā laikā un noteiktos apstākļos

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-52/1996 Juridiskas sekas rada adopcija, kas reģistrēta likumā paredzētā kārtībā

Lejupielādēt

18.03.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-5/1996 Paternitātes fakta konstatēšana tiesā sevišķās tiesāšanās kārtībā

Lejupielādēt