• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2010

N.p.k.

Simbols

Lietas Nr.

Nolēmumu krājums (lpp.)

www.at.gov.lv

ML

CPL komentāri (lpp.)

Jurista Vārds

(gads, numurs)

1.

SJK

10

 

 

328

 

2.

SKC

7

 

ML

 

 

3.

11

C-13

ML

 

2010. Nr.39

4.

13

C-262

ML

 

2010. Nr.46

5.

18

 

 

33

 

6.

37

C-270

ML

 

 

7.

42

C-279

ML

 

2010. Nr.29

8.

43

C-26

ML

 

 

9.

74

C-40

ML

64

 

10.

88

C-292

ML

 

 

11.

91

C-81

ML

 

2010. Nr.50

12.

98

 

 

286

 

13.

99

 

ML

 

 

14.

134

C-299

ML

 

 

15.

157

 

ML

 

2011. Nr.14

16.

171

C-33

ML

 

 

17.

191

C-54

ML

 

 

18.

192

 

ML

 

 

19.

220

C-86

ML

 

 

20.

226

C-58

ML

 

2011. Nr.8

21.

233

C-73

 

 

2010. Nr.52

22.

245

C-306

ML

 

 

23.

250

 

ML

 

 

24.

254

 

 

268

 

25.

274

C-95

ML

 

2010. Nr.37

26.

289

C-101

ML

 

 

27.

309

C-109

ML

 

 

28.

327

 

ML

 

2010. Nr.15

29.

374

 

ML

 

 

30.

395

C-211

ML

 

2010. Nr.28

31.

410

 

ML

 

2010. Nr.9

32.

443

C-217

ML

 

2010. Nr.17/18

33.

465

C-117

ML

 

 

34.

559

 

 

99

 

35.

570

 

 

93

 

36.

577

C-221

ML

 

 

37.

621

C-199

ML

 

2011. Nr.5

38.

625

 

ML

 

2011. Nr.3

39.

659

 

ML

 

 

40.

666

C-205

ML

 

 

41.

667

C-125

ML

 

2010. Nr.48

42.

694

C-134

ML

 

 

43.

718

 

 

302

 

44.

721

C-225

ML

 

2010. Nr.41

45.

736

C-228

ML

 

 

46.

799

C-144

ML

 

 

47.

852

 

ML

 

2011. Nr.10

48.

966

C-232

ML

 

 

49.

975

C-188

ML

 

 

50.

993

 

ML

 

 

51.

1084

C-151

ML

 

 

52.

1167

 

ML

 

 

53.

1170

C-160

ML

 

 

54.

1184

 

ML

 

 

55.

1210

C-168

ML

 

 

56.

1352

C-182

ML

 

 

57.

SPC

7

 

ML

 

 

58.

12

 

 

151

 

59.

28

 

ML

 

 

60.

30

 

 

224

 

61.

33

 

 

177

 

62.

34

 

ML

 

 

63.

43

C-248

ML

 

2010. Nr.27

64.

45

C-251

ML

 

2010. Nr.21

65.

78

 

 

156

 

66.

105

 

 

47

 

67.

109

 

ML

 

 

68.

114

 

 

166

 

69.

132

C-254

ML

 

 

70.

141

 

 

147

 

71.

169

 

 

105

 

72.

171

 

 

170

 

73.

179

 

 

162

 

74.

186

 

 

181

 

75.

192

C-193

 

 

 

76.

219

C-257

ML

 

 

Avoti

40 nolēmumi:

Nolēmumu krājums: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2010. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012. – 1165 lpp.

57 nolēmumi: (13 no tiem tikai šajā avotā)

www.at.gov.lv: Augstākās tiesas mājaslapa; Judikatūra/ Judikatūras nolēmumu arhīvs/ Civillietu departaments

19 nolēmumi (18 nolēmumi publicēti tikai šajā avotā)

Civilprocesa likuma komentāru atziņās izmantotie Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi. Civillietu departamenta nolēmumu izvilkumi. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 334 lpp

19 nolēmumi:

Jurista Vārds: Latvijas Vēstneša izdevums