• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

10.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1335/2020 Darbinieka sociālās garantijas, ja darba tiesisko attiecību turpināšana nav iespējama sakarā ar darba vietas pārcelšanu

Lejupielādēt

06.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-428/2020 Atlaišanas pabalsta regulējums valsts vai pašvaldības institūcijā

Lejupielādēt

19.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1979/2012 Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja darbiniekam ir bijis attaisnots darba kavējums; darba samaksas jēdziena tvērums

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012 Kapitālsabiedrības locekļu saistība ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta 5. apakšpunktu

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-683/1999 Par uzturnaudas neieskaitīšanu dara samaksā pensijas aprēķināšanai iekšlietu ministrijas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-263/1997 lekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva personālam kompensācija par piespiedu darba kavēšanu piedzenama ne vairāk kā par trim mēnešiem

Lejupielādēt