• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

E. DAĻA. Tiesas spriedumu izpilde (538.–635.pants)