• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Starptautiskie autopārvadājumi

30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015 Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

Lejupielādēt

29.11.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2269/2012 Šķīrējtiesas klauzulas spēkā esamības nosacījums starptautisko auto pārvadājumu līgumos

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2012 Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam

Lejupielādēt