• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

80.nodaļa. ĀRVALSTU LIKUMU PIEMĒROŠANA CIVILLIETU IZTIESĀŠANĀ (654. un 655.pants)

21.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2021 Tiesas pienākumi, saņemot informāciju par lietas dalībnieka – ārvalstī reģistrētas komercsabiedrības – likvidāciju

Lejupielādēt

21.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-827/2020 Ārvalsts likuma satura noskaidrošana

Lejupielādēt

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015 Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007 Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)

Lejupielādēt