• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

22.nodaļa. Pirkums-Pārdevums (245.-261.pants)

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-199/1999

Lejupielādēt