• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

50.nodaļa. SAISTĪBU BEZSTRĪDUS PIESPIEDU IZPILDĪŠANA (400. – 406.pants)

10.05.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2019 Pieteikumā par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi norādāmā summa, ja saistības apmērs pārsniedz zemesgrāmatā nostiprinātās hipotēkas apmēru

Lejupielādēt

21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017 Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

Lejupielādēt

03.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2017 Parādnieka dzīves vietas esība Latvijā kā obligāts nosacījums pieteikuma par saistību bezstrīdus izpildīšanu izskatīšanai

Lejupielādēt

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016 Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

Lejupielādēt

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016 Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

Lejupielādēt

23.01.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1908/2015 Hipotēkas nostiprināšana, pamatojoties uz notariālo izpildu aktu

Lejupielādēt

21.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2015 Civilprocesa likuma 195.panta noteikumu piemērošana saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas lietās

Lejupielādēt

12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014 Apvērsuma prasības iesniegšanas termiņa jēdziens

Lejupielādēt

25.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2014 Apvērsuma prasības saturs Civilprocesa likuma 406.panta izpratnē

Lejupielādēt

04.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2014 Zvērināta notāra apliecība kā pierādījums pirmstiesas brīdinājuma izsniegšanai parādniekam

Lejupielādēt

14.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-398/2013 Kreditora tiesību aizsardzība, ja saistības, kas nodrošināta ar komercķīlu, izpilde nav panākta bezstrīdus piespiedu izpildīšanas ceļā

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013 Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2012 Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

Lejupielādēt

01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012 Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2012 Apvērsuma prasības celšana pēc Civilprocesa likuma 49.nodaļas noteikumiem

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011 Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2011 Saistību bezstrīdus piespiedu izpilde pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta

Lejupielādēt

26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/2010 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010 Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-34/2010 Par saistības nodošanu piespiedu izpildei

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-79/2009 Par tiesiskajām sekām, piemērojot Civilprocesa likuma 402.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktu

Lejupielādēt

22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2009 Par tiesneša lēmuma saturu un likumīgo spēku

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-85/2008 Par Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2008 Par kreditora tiesībām saņemt likumiskos procentus prasījumos par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2008 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc protestētiem vekseļiem

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2008 Par bezstrīdus piespiedu saistības nodošanu izpildei, ja tā saistīta ar nosacījumiem, kuru iestāšanās iepriekš ir jāpierāda

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-16/2007 Par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

Lejupielādēt

25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2006 Tiesības pieprasīt kredīta atmaksu pirms termiņa, ja kredītņēmējs kavē kādu no kredīta pamatsummas vai procentu maksājumiem

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-73/1997 Par saistību bezstrīdus izpildi

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/1997 Par saistību izpildījumu bezstrīdus piespiedu kārtībā

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/1996 Par parādu bezstrīdus piedziņas kārtību

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-65/1996 Par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi

Lejupielādēt