• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Latvijas Kriminālkodekss

03.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2006 Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta direktora vietnieks ir amatpersona Latvijas Kriminālkodeksa 162.panta izpratnē

Lejupielādēt

05.04.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2005 Nepamatota attaisnošana pēc Latvijas Kriminālkodeksa 73. panta

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/1997 Izciestajā sodā ieskaitāms iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks izskatāmajā lietā

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1997 Būtiski samazinot apsūdzības apjomu, tiesājamajiem noteiktais sods mīkstināms

Lejupielādēt

21.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/1997 Latvijas kriminālkodeksa 41.panta nosacījumi attiecas uz sodu un soda veidu, nevis soda izciešanas režīmu

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1996 Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-299/1996 Par tīšas slepkavības ar sevišķu cietsirdību kvalifikāciju

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/1996 Par kriminālatbildības noilgumu

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-290/1996 Par mīkstāka soda noteikšanu sakarā ar kvalifikācijas maiņu

Lejupielādēt

26.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/1996 Par galīgā soda nenoteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

15.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-283/1996 Par kriminālatbildību sakarā ar transporta līdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī

Lejupielādēt

19.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-277/1996 Par krimināllietas nepamatotu nosūtīšanu papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-244/1996 Par krimināllikuma un kriminālprocesa likuma pārkāpumu

Lejupielādēt

17.09.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-228/1996 Par tiesājamā attaisnošanu

Lejupielādēt

27.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/1996 Par pabeigtu zādzību un zādzības mēģinājumu ar iekļūšanu telpā vai citā glabātavā

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-205/1996 Par terminu „telpa” un „cita glabātava” saturu Latvijas Kriminālkodeksa 139.panta izpratnē

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 181.3 panta otrajā daļā paredzētā nozieguma kvalifikāciju

Lejupielādēt

09.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-136/1996 Par soda un papildsoda noteikšanu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-128/1996 Par nozieguma sastāva – viltotas naudas izplatīšanas un krāpšanas – atšķirībām

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996 Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/1996 Par soda mīkstināšanu, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta nosacījumus

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 42.panta piemērošanu

Lejupielādēt

07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-107/1996 Par soda noteikšanu apelācijas instances tiesā, ja lietu izskata sakarā ar tiesājamā apelācijas sūdzību

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 39.panta piemērošanu

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/1996 Par laupīšanas kvalifikāciju, ja vainīgā darbības neuzmanības dēļ bijušas par iemeslu cietušā nāvei

Lejupielādēt

07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-101/1996 Par likuma atpakaļejošo spēku

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/1996 Par nepareizi konstatētu nozieguma sastāvu

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 47.panta piemērošanu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/1996 Par pirmstermiņa atbrīvošanu no papildsoda

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

02.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

04.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-75/1996 Par nozieguma pārkvalificēšanu kasācijas tiesas sēdē

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 panta izslēgšanu no apelācijas instances tiesas sprieduma

Lejupielādēt

23.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc sprieduma kopības

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1996 Par sprieduma izpildes atlikšanu

Lejupielādēt

15.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-42/1996 Par lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai sakarā ar nozieguma nepareizu kvalifikāciju

Lejupielādēt

06.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2k-40/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

22.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-4/1996 Par soda izpildes režīma noteikšanu

Lejupielādēt

15.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-3/1996 Par noziegumu kvalifikāciju, ja ļaunprātīgu huligānisku darbību rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi

Lejupielādēt

08.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-2/1996 Par nepareizu nozieguma kvalifikāciju

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-45/1995 Par nozieguma kvalificējošās pazīmes izslēgšanu un soda samazināšanu

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-42/1995 Par soda samazināšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-41/1995 Par izdarītās zādzības nepareizu kvalifikāciju

Lejupielādēt

06.11.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-37/1995 Noteiktais sods neatbilst izdarītā nozieguma smagumam un vainas pakāpei

Lejupielādēt