• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Komercsabiedrības dalībnieka (biedra) statuss

29.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2019 Akcionāra balsstiesības lēmuma pieņemšanā par viņa kā sabiedrības amatpersonas atbrīvošanu no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

Lejupielādēt

28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2018 Komercsabiedrības dalībnieka un kapitāla daļu īpašnieka statusu nošķiršana

Lejupielādēt

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2018 Sabiedrības dalībnieka lojalitātes pārkāpums

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017 Akcionāru pamattiesību tvērums

Lejupielādēt

16.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2017 Fiziskās personas saistību un šīs personas kā komercsabiedrības dalībnieka saistību nošķiršana

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2221/2014 „Būtiska kaitējuma” sabiedrībai kritērijs; ieguldījuma izmaksas nosacījumi no sabiedrības izslēgtajam dalībniekam

Lejupielādēt

29.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-46/2013 Valsts kapitālsabiedrības tiesiskais statuss

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2013 Šķīrējtiesas sprieduma prejudicialitāte tiesā izspriežamā civillietā

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012 Kapitālsabiedrības locekļu saistība ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta 5.apakšpunktu

Lejupielādēt

28.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2011 Kooperatīva biedra statusa iegūšana

Lejupielādēt

08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003 Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

Lejupielādēt