• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

02.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1101/2016

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, veicot ugunsdrošības uzraudzību, var sastādīt vairākus tiesību aktus. Primāri tiesību akts, ar kuru personai tiek noteikts publiski tiesisks pienākums rīkoties, lai novēstu iestādes konstatētos pārkāpumus, ir pārbaudes akts. Šis lēmums pats par sevi, nepastarpināti rada šā akta adresātam tiesiskas sekas pienākuma veidā. Turklāt pienākuma neizpildīšanas gadījumā pret adresātu var vērst arī piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likuma astotajai sadaļai. Pārbaudes akts atbilst arī visām pārējām Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajā daļā minētajām administratīvā akta pazīmēm, tādējādi tas ir administratīvais akts.

Lejupielādēt