• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

25.nodaļa. PRASĪBAS ATSTĀŠANA BEZ IZSKATĪŠANAS (219.-222.pants)

12.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2016 Prioritārā kārtībā veicamā pārbaude kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2015 Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību

Lejupielādēt

26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014 Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

Lejupielādēt

20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2006 Par zaudējumu piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību bijušā dalībnieka

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-178/1996 Ar attaisnojošiem iemesliem sakarā ar neierašanos uz tiesas sēdi

Lejupielādēt