• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. Pamatnoteikumi

17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2004 Apelācijas tiesas lēmums atcelts Latvijas KPK 19. panta pārkāpuma dēļ

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1996 Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.panta ievērošanu

Lejupielādēt

23.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/1996 Par kriminālprocesa likumā paredzēto cietušā tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

16.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-173/1996 Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19.1 panta ievērošanu, izskatot spriedumu apelācijas instancē

Lejupielādēt

25.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1996 Par tiesvedības valodu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996 Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

Lejupielādēt