• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. Pamatnoteikumi

17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2004

Tiespsihiatriskās ekspertīzes ārstu komisija var deleģēt vienu no komisijas ekspertiem dot atzinumu tiesas sēdē tikai tādā gadījumā, ja ekspertu komisija devusi viennozīmīgas atbildes uz visiem lēmumā par tiespsihiatriskās ekspertīzes nozīmēšanu uzdotajiem jautājumiem.

Lejupielādēt

18.12.2002. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-595/2002

Lejupielādēt

14.06.2002. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-247/2002

Lejupielādēt

18.06.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2002

Lejupielādēt

23.05.2002. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-208/2002

Lejupielādēt

24.04.2002. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-144/2002

Lejupielādēt

16.04.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-113/2002

Lejupielādēt

12.03.2001. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-84/2001

Lejupielādēt

27.02.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2001

Lejupielādēt

06.02.2001. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-33/2001

Lejupielādēt

29.08.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKS-1/2001

Lejupielādēt

15.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-221/2000

Lejupielādēt

15.05.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-145/2000

Lejupielādēt

21.03.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2000

Lejupielādēt

28.03.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKS-2/2000

Lejupielādēt

01.02.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKS-1/2000

Lejupielādēt

31.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-254/1999

Lejupielādēt

29.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/1999

Lejupielādēt

29.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1999

Lejupielādēt

02.06.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-180/1999

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-179/1999

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-178/1999

Lejupielādēt

23.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/1999

Lejupielādēt

22.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-309/1998

Lejupielādēt

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/1998

Lejupielādēt

23.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-106/1998

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-346/1997

Lejupielādēt

28.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-64/1997

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/1997

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1996

Lejupielādēt

23.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-176/1996

Lejupielādēt

16.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-173/1996

Lejupielādēt

25.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1996

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996

Lejupielādēt