• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Devītā nodaļa. Procesa dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi

06.09.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-467/2005

Gadījumos, kad aizstāvība neveicina ātrāku lietas izskatīšanu saprātīgos termiņos, tiesai ir tiesības atbilstoši Kriminālprocesa kodeksa 96.pantam tiesājamā izvēlētu advokātu aizstāt ar citu.

Lejupielādēt

21.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2004

Lejupielādēt

20.08.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-285/2002

Lejupielādēt

04.06.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-198/2002

Lejupielādēt

04.01.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2001

Lejupielādēt

23.10.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-335/2001

Lejupielādēt

11.09.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-299/2001

Lejupielādēt

23.10.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-291/2001

Lejupielādēt

20.02.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-55/2001

Lejupielādēt

20.02.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-44/2001

Lejupielādēt

19.12.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-350/2000

Lejupielādēt

12.12.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-347/2000

Lejupielādēt

28.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/2000

Lejupielādēt

23.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/2000

Lejupielādēt

04.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-76/2000

Lejupielādēt

24.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-377/1999

Lejupielādēt

29.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-398/1998

Lejupielādēt

27.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-351/1998

Lejupielādēt

19.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-177/1998

Lejupielādēt

08.05.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-169/1998

Lejupielādēt

04.11.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-272/1997

Lejupielādēt

21.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-109/1997

Lejupielādēt

10.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-83/1997

Lejupielādēt

07.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/1997

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-278/1996

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/1996

Lejupielādēt

23.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/1996

Lejupielādēt