• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VIII[1] nodaļa. Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi

27.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-90/2021

1. Tiesa, atzīstot par likumīgu un pamatotu starp prokuroru un juridiskās personas pārstāvi noslēgto vienošanos, apstiprinot to, bet nosakot citu, vienošanās protokolā nenorādītu piespiedu ietekmēšanas līdzekli, pārkāpj vienošanās procesa būtību. 2. Spriedumu vienošanās procesā, kura ietvaros noslēgta vienošanās gan ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu, var lūgt atcelt tikai pilnībā.

Lejupielādēt

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016

Ja, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekli juridiskai personai, tiesa nolēmumā neizlemj un nepamato juridiskās personas ieinteresētību katra atsevišķa noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tad nav ievēroti Kriminālprocesa likuma 440. un 548.panta nosacījumi.

Lejupielādēt