• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

28.nodaļa. TIESAS LĒMUMS (229.-232.pants)

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-681/2021 Sankcijas par negodprātīgi iesniegtu pieteikumu

Lejupielādēt

25.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-404/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Anitas Čerņavskas, Ināras Gardas un Valērija Maksimova atsevišķās domas Darba likuma 122.pantā noteiktā prekluzīvā termiņa pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017 Lietas dalībnieka pienākums ievērot arī tiesas lēmumā izteiktos norādījumus

Lejupielādēt

14.06.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2006 Civilprocesuālo tiesību normu piemērošana

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-191/1997 Par tiesvedības izbeigšanu, noslēdzot mierizlīgumu

Lejupielādēt