• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

11.nodaļa. TREŠĀS PERSONAS (78.-81.pants)

26.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-620/2019 Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punkta nepamatota piemērošana gadījumā, kad pirmās instances tiesa prasību noraidījusi pilnīgi

Lejupielādēt

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019 Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013 Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2007 Par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzību pēc starptautiska autopārvadājuma līguma

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005 Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-713/2004 Par Civilprocesa likuma 427. panta pirmās daļas 4. punkta piemērošanas nosacījumiem

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-63/1997 Par ieinteresēto personu pieaicināšanu lietā

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-77/1996 Par trešo personu tiesībām, kuras patstāvīgus prasījumus nav pieteikušas

Lejupielādēt