• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vakances

 

   

   Augstākās tiesas paziņojums

Informējam, ka Augstākajā tiesā ir senatora amata vakance Senāta Civillietu departamentā.     

Aicinām personas, kuras bijušas Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskās tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā un vēlas pretendēt uz senatora amata vakanci Senāta Civillietu departamentā saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 54.2 panta 1.1daļas nosacījumiem, iesniegt Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības 8.punktā norādītos dokumentus, nosūtot uz epastu vakance@at.gov.lv līdz 2021.gada 4.oktobrim.