Par tiesu lietām

Drukas versija
3. februāris, 2021

Atstāj spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par bankai uzliktu soda naudu

Senāta Administratīvo lietu departaments 29.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – bankas – pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) lēmuma atcelšanu. Ar minēto FKTK lēmumu konstatēts, ka par pieteicējas klienta maksājuma rīkojumu veikt maksājumu ir atbildīga pieteicēja saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 99.panta devīto daļu, un pieteicējai uzdots informēt FKTK par risinājumu minētā darījuma izpildē. Tāpat pieteicējai uzdots izvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas iekšējās kontroles sistēmā un procedūrā, nosakot tās rīcību gadījumos, kad nav iespējams izpildīt maksājumu pakalpojumu izmantotāja doto maksājuma rīkojumu. Pieteicējai uzlikta arī soda nauda.
2. februāris, 2021

Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu apsūdzībā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās

Senāta Krimināllietu departaments 2.februārī, mutvārdu procesā izskatot trīs apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzības krimināllietā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās un mantisku darījumu veicināšanu mantkārīgā nolūkā, nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 11.janvāra spriedumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pilns Senāta lēmums būs pieejams 10.februārī.
1. februāris, 2021

Par Senātā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim

Senāta Krimināllietu departaments izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto un aizstāvju kasācijas sūdzības  par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 
1. februāris, 2021

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros janvārī pievienoti četrpadsmit Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. februāris, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros janvārī pievienoti deviņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. februāris, 2021

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros janvārī pievienoti septiņpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
29. janvāris, 2021

Nekonstatējot dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa pārkāpumu, Senāts nodod jaunai izskatīšanai lietu par nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu

Senāta Krimināllietu departaments 28.janvārī atcēla Zemgales apgabaltiesas lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu un nodeva jaunai izskatīšanai lietu apsūdzībā par nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu, kas izpaudās kā nekustamo īpašumu tirdzniecība, radot būtisku kaitējumu valstij. Senāts apmierināja prokurora iesniegto kasācijas protestu, atzīstot par kļūdainiem apgabaltiesas secinājumus, saskatot dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa pārkāpumu attiecībā uz apsūdzēto. 
28. janvāris, 2021

Atzīst par pamatotu Rīgas domei uzlikto pienākumu piešķirt pieteicējam pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības

Senāta Administratīvo lietu departaments 28.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, uzliekot Rīgas domei pienākumu iekļaut pieteicēju reģistrā par tiesībām saņemt bez atlīdzības pašvaldības dzīvokli. Senāta spriedums nav pārsūdzams.
22. janvāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 17 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts policija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Pāvilostas ostas pārvalde un Rīgas dome. 
15. janvāris, 2021

Senāts: administratīvajā līgumā līgumsodu var paredzēt tikai tad, ja šāda iespēja pieļauta attiecīgā līguma slēgšanu regulējošās tiesību normās

Senāta Administratīvo lietu departaments 15.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieteikums par finansējuma atprasīšanu no privātpersonas sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumu, bet noraidīts pieteikums daļā par līgumsoda piedziņu.