Jaunumi

24. novembris, 2020.

Apkopota tiesu prakse lietās par tiesībām uz pieeju informācijai

Tiesības saņemt informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu darbību ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību sabiedrība var pārliecināties, kā iestādes pilda tām uzticētos pienākumus. Pārliecināties, vai iestādes darbs ir efektīvs, godīgs un taisnīgs, proti, tāds, kas vērsts uz sabiedrības kopējo interešu aizsardzību. Senāta tiesu prakse liecina, ka ne vienmēr tiesības saņemt informāciju tiek piemērotas atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 24. novembris, 2020.

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/1997

Par darba līguma izbeigšanu

Pievienots: 24. novembris, 2020.

12.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-409/1997

Darbinieku prasījumi pret uzņēmumu, kas ar tiesas spriedumu atzīts par maksātnespējīgu, iesniedzami administratoram

Pievienots: 24. novembris, 2020.

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-419/1997

Par likuma piemērošanu atkarībā no tiesas konstatētiem faktiskajiem apstākļiem

Pievienots: 24. novembris, 2020.

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-468/1997

Par tiesas kompetenci vērtēt soda mēru, kas noteikts par darba disciplīnas pārkāpumu

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju. 2020.gada 6.oktobris

Foto galerija

Atjaunotā Senāta 25 gadus atzīmē ar diskusiju par senatora personību. 2020.gada 2.oktobris

Foto galerija

Atklāj bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju portretu galeriju. 2020.gada 2.oktobris

Foto galerija

Tieslietu padomes desmitgadei veltītajā svinīgajā sēdē piedalās Valsts prezidents. 2020.gada 28.septembris

Foto galerija

Tiekas Augstākās tiesas un Satversmes tiesas tiesneši. 2020.gada 25.septembris

Foto galerija

Augstākā tiesa Ukrainas kolēģiem stāsta par darbu pandēmijas laikā. 2020.gada 21.–22.septembris

Foto galerija

Par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēl Normundu Salenieku. 2020.gada 11.septembris

Foto galerija

Tieslietu padomē ievēl senatori Dzintru Baltu. 2020.gada 11.septembris

Foto galerija

Aptaujā noskaidro iedzīvotāju domas par tiesiskumu Latvijā. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Augstākā tiesa LAMPĀ aicina uz diskusiju par tiesiskumu. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Senatores Veronika Krūmiņa un Jautrīte Briede saņem Triju zvaigžņu ordeņus, 2020.gada 21.augusts

Foto galerija

Augstākā tiesa pievienojas komunikācijai Twiterī. 2020.gada 16.jūlijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem ģenerālprokurora zvērestu. 2020.gada 10.jūlijs

Foto galerija

Jaunumi

24. novembris, 2020.

Apkopota tiesu prakse lietās par tiesībām uz pieeju informācijai

Tiesības saņemt informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu darbību ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību sabiedrība var pārliecināties, kā iestādes pilda tām uzticētos pienākumus. Pārliecināties, vai iestādes darbs ir efektīvs, godīgs un taisnīgs, proti, tāds, kas vērsts uz sabiedrības kopējo interešu aizsardzību. Senāta tiesu prakse liecina, ka ne vienmēr tiesības saņemt informāciju tiek piemērotas atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 24. novembris, 2020.

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/1997

Par atjaunošanu darbā, Latvijas Darba likumu kodeksa 25. panta piemērošanu

Pievienots: 24. novembris, 2020.

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-468/1997

Par tiesas kompetenci vērtēt soda mēru, kas noteikts par darba disciplīnas pārkāpumu

Pievienots: 24. novembris, 2020.

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-419/1997

Par likuma piemērošanu atkarībā no tiesas konstatētiem faktiskajiem apstākļiem

Pievienots: 24. novembris, 2020.

12.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-409/1997

Darbinieku prasījumi pret uzņēmumu, kas ar tiesas spriedumu atzīts par maksātnespējīgu, iesniedzami administratoram

Visi judikatūras nolēmumi