Jaunumi

21. februāris, 2020.

Ģimenes ārstu prasība pēc koplīguma skatāma administratīvajā tiesā

Augstākās tiesas Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdē 21.februārī izlemts, ka primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana neatkarīgi no ģimenes ārsta izvēlētās darbības formas (pašnodarbinātā statusā vai slēdzot līgumu ar ārstniecības iestādi) ir valsts pārvaldes funkcija, un attiecīgais starp ģimenes ārstiem un valsti slēdzamais līgums ir publisko tiesību līgums. Ģimenes ārstu interese panākt, lai valsts un ģimenes ārstu tiesiskajās attiecībās tiek atzītas no Satversmes 108.panta pirmā teikuma izrietošās tiesības uz koplīguma noslēgšanu, ir vērtējama administratīvā procesa kārtībā.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 20. februāris, 2020.

14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020

Tiesiskās paļāvības konstatēšana un tās aizsardzības nepieciešamības izvērtējums

Pievienots: 20. februāris, 2020.

04.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-434/2020

Ceļu zīmju izvietošanā ievērojamās prasības

Pievienots: 20. februāris, 2020.

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2020

Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

Pievienots: 20. februāris, 2020.

21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020

Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Piecpadsmito gadu piešķirtas Augstākās tiesas Temīdas balvas. 2019.gada 18.decembris

Foto galerija

Stāsta par Augstākās tiesas pieredzi sabiedrības tiesiskajā izglītošanā. 2019.gada 10.decembris

Foto galerija

Augstākās tiesas senatori saņem valsts augstākos apbalvojumus. 2019.gada 18.novembris

Foto galerija

Senators saņem Tieslietu sistēmas Goda zīmi. 2019.gada 15.novembris

Foto galerija

Tiesnešu konferencē akcentē tiesu efektivitātes nozīmi tiesiskuma stiprināšanā. 2019.gada 1.novembris

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Eiropas tieslietu organizāciju amatpersonas. 2019.gada 31.oktobris

Foto galerija

Senatori apspriež kasācijas tiesvedības efektivitāti. 2019.gada 28.oktobris

Foto galerija

Bijušajam senatoram Valerijanam Jonikānam piešķir Goda tiesneša nosaukumu. 2019.gada 21.oktobris

Foto galerija

Senatore Marika Senkāne preses konferencē pēc Augstākās tiesas plēnuma. 2019.gada 18.oktobris

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki gūst pieredzi Ziemeļvalstu Augstākajās tiesās. 2019.gada 17.oktobris

Foto galerija

Komunikācijas studenti iejūtas tiesnešu lomā. 2019.gada 26.septembris.

Foto galerija

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 30 gadu jubilejas pasākums Luksemburgā. 2019.gada 25.septembris.

Foto galerija

Latviju apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija. 2019.gada 19.septembris.

Foto galerija

Jaunumi

21. februāris, 2020.

Ģimenes ārstu prasība pēc koplīguma skatāma administratīvajā tiesā

Augstākās tiesas Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdē 21.februārī izlemts, ka primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana neatkarīgi no ģimenes ārsta izvēlētās darbības formas (pašnodarbinātā statusā vai slēdzot līgumu ar ārstniecības iestādi) ir valsts pārvaldes funkcija, un attiecīgais starp ģimenes ārstiem un valsti slēdzamais līgums ir publisko tiesību līgums. Ģimenes ārstu interese panākt, lai valsts un ģimenes ārstu tiesiskajās attiecībās tiek atzītas no Satversmes 108.panta pirmā teikuma izrietošās tiesības uz koplīguma noslēgšanu, ir vērtējama administratīvā procesa kārtībā.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 20. februāris, 2020.

21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020

Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

Pievienots: 20. februāris, 2020.

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2020

Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

Pievienots: 20. februāris, 2020.

04.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-434/2020

Ceļu zīmju izvietošanā ievērojamās prasības

Pievienots: 20. februāris, 2020.

14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020

Tiesiskās paļāvības konstatēšana un tās aizsardzības nepieciešamības izvērtējums; Uz vides kvalitātes uzlabošanu vērsts papildus mērķis kā priekšnoteikums finansējuma piešķiršanai hidroelektrostacijām

Visi judikatūras nolēmumi