Jaunumi

23. janvāris, 2018.

TIESLIETU PADOMES SĒDĒ ANALIZĒ MAKSĀTNESPĒJAS TIESISKO REGULĒJUMU UN TIESVEDĪBAS PROCESUS

Uzklausot Augstākās tiesas Civildepartamenta informāciju un viedokli par maksātnespējas tiesvedības procesiem, Tieslietu ministrijas ziņojumu par maksātnespējas tiesisko regulējumu un tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāju viedokļus, Tieslietu padomes sēdē vienprātīgs bija atzinums, ka pēdējo gadu laikā, salīdzinot ar situāciju 2008.–2014.gadā, ir notikušas būtiskas pozitīvas pārmaiņas maksātnespējas tiesiskā regulējuma un tiesvedību jomā. Piemēram, ir vairākkārt mainīts normatīvais regulējums, atjaunots Maksātnespējas konsultatīvās padomes darbs, tiek veidota jauna tiesnešu kandidātu atlases sistēma, ir ieviesta visu tiesnešu periodiska profesionālās darbības novērtēšana, notiekošā tiesu teritoriālā reforma nodrošinās, ka, nosakot tiesnešu specializāciju, pilnībā iespējams ievērot nejaušības principu lietu sadalē. 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 22. janvāris, 2018.

29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2017

Simulatīva darījuma pierādīšana

Pievienots: 19. janvāris, 2018.

15.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-316/2017

Komercķīlas izbeigšanās jautājumi ķīlas priekšmeta atsavināšanas gadījumā

Pievienots: 19. janvāris, 2018.

09.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2017

Uzņēmuma pārejas tvērums un atbildība tajā

Pievienots: 19. janvāris, 2018.

29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2017

Tiesas kompetence noteikt taisnīgu atlīdzību par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Profesionālo Temīdas balvu saņem tiesnese Ināra Garda. 2017.gada 21.decembris.

Foto galerija

Ar filmas “Senatori” pirmizrādi atklāj Latvijas Senāta simtgades gadu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā atklāta izstāde par Latvijas Senātu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas amatā atkārtoti ievēl Veroniku Krūmiņu. 2017.gada 14.decembris.

Foto galerija

Tiesneši saņem valsts augstākos apbalvojumus. 2017.gada 18.novembris.

Foto galerija

Atklāj Latvijas Senāta simtgades zīmi. 2017.gada 17.novembris.

Foto galerija

Latvijas tiesnešu konferencē ar priekšlasījumu uzstājas Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits. 2017.gada 3.novembris.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 2017.gada 23.oktobris.

Foto galerija

Eiropas Savienības valstu augstāko tiesu priekšsēdētāji tiekas Igaunijā. 2017.gada 20.oktobris.

Foto galerija

Civillietu departaments pieredzes apmaiņā Norvēģijas Augstākajā tiesā. 2017.gada 11.oktobris.

Foto galerija

Ozols Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai. 2017.gada 3.oktobris.

Foto galerija

Igaunijas tiesnesis salīdzina Latvijas un Igaunijas tiesu sistēmas. 2017.gada 2.–13.oktobris.

Foto galerija

Konferencē aktualizē kasācijas instances efektivitātes jautājumus. 2017.gada 18.septembris.

Foto galerija

Jaunumi

23. janvāris, 2018.

TIESLIETU PADOMES SĒDĒ ANALIZĒ MAKSĀTNESPĒJAS TIESISKO REGULĒJUMU UN TIESVEDĪBAS PROCESUS

Uzklausot Augstākās tiesas Civildepartamenta informāciju un viedokli par maksātnespējas tiesvedības procesiem, Tieslietu ministrijas ziņojumu par maksātnespējas tiesisko regulējumu un tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāju viedokļus, Tieslietu padomes sēdē vienprātīgs bija atzinums, ka pēdējo gadu laikā, salīdzinot ar situāciju 2008.–2014.gadā, ir notikušas būtiskas pozitīvas pārmaiņas maksātnespējas tiesiskā regulējuma un tiesvedību jomā. Piemēram, ir vairākkārt mainīts normatīvais regulējums, atjaunots Maksātnespējas konsultatīvās padomes darbs, tiek veidota jauna tiesnešu kandidātu atlases sistēma, ir ieviesta visu tiesnešu periodiska profesionālās darbības novērtēšana, notiekošā tiesu teritoriālā reforma nodrošinās, ka, nosakot tiesnešu specializāciju, pilnībā iespējams ievērot nejaušības principu lietu sadalē. 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 22. janvāris, 2018.

29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2017

Simulatīva darījuma pierādīšana

Pievienots: 19. janvāris, 2018.

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-363/2017

Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

Pievienots: 19. janvāris, 2018.

16.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2017

Sabiedrības dalībnieku griba, dibinot jaunu sabiedrību mantiskā ieguldījuma ceļā vai reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā

Pievienots: 19. janvāris, 2018.

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2017

Reliģisko organizāciju darbības brīvība

Visi judikatūras nolēmumi