Jaunumi

25. marts, 2019.

Krimināllietu departamenta padomnieki apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs analizē nolēmumu atcelšanas iemeslus

Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskie padomnieki Nora Magone un Jānis Baumanis martā piedalījās apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar lietu izskatīšanu vienošanās kārtībā.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 26. marts, 2019.

26.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2018

Civilprocesuāla tiesvedība

Pievienots: 25. marts, 2019.

27.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2019

Transportlīdzekļa reģistrācija uz iespējamā mantinieka kā transportlīdzekļa valdītāja vārda

Pievienots: 25. marts, 2019.

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019

Lēmuma par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu nepieņemšana kā procesuālais pārkāpums

Pievienots: 25. marts, 2019.

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019

Datu valsts inspekcijas kompetence fizisko personu datu aizsardzības jomā

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Profesionālo Temīdas balvu 2018.gadā saņem tiesnese Rudīte Vīduša. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Latvijas Senāta simtgadei veltīts svinīgais pasākums. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Latvijas Senāta simtgadei veltīts svinīgais pasākums. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ukrainas Augstākās tiesas jubilejas konferencē uzsver tiesnešu neatkarību pamattiesību nodrošināšanā. 2018.gada 14.decembris

Foto galerija

Anitu Kovaļevsku ieceļ par Augstākās tiesas tiesnesi, 2018.gada 10.decembris

Foto galerija

Valsts simtgadē Augstākā tiesa atgūst Senāta vārdu. 2018.gada 28.novembris

Foto galerija

Tiesnese Edīte Vernuša saņem Triju zvaigžņu ordeni. 2018.gada 17.novembris

Foto galerija

Augstākajā tiesā viesojas Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēji. 2018.gada 15.novembris

Foto galerija

Tiesnese Veronika Krūmiņa vada tiesību zinību stundu savā skolā. 2018.gada 31.oktobris

Foto galerija

Atvērto durvju dienā Augstāko tiesu apmeklē tiesu darbinieki. 2018.gada 29.oktobris

Foto galerija

Atzīmē Augstākās tiesas tiesnešu devumu Civilprocesa likuma izstrādē. 2018.gada 19.oktobris.

Foto galerija

Ukrainas Augstākās tiesas tiesneši gūst pieredzi Latvijā. 2018.gada 25.septembris.

Foto galerija

Priekuļos godina senatoru Kārli Ozoliņu. 2018.gada 14.septembris.

Foto galerija

Jaunumi

25. marts, 2019.

Krimināllietu departamenta padomnieki apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs analizē nolēmumu atcelšanas iemeslus

Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskie padomnieki Nora Magone un Jānis Baumanis martā piedalījās apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar lietu izskatīšanu vienošanās kārtībā.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 26. marts, 2019.

26.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2018

Civilprocesuāla tiesvedība

Pievienots: 25. marts, 2019.

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019

Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība atlīdzinājuma pieprasīšanas nolūkā (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkta piemērošana); Tiesvedības izbeigšana, ja lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem pastāvošā strīdā par to pašu priekšmetu un pamatu jau ir stājies spēkā tiesas spriedums

Pievienots: 25. marts, 2019.

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019

Datu valsts inspekcijas kompetence fizisko personu datu aizsardzības jomā; Datu subjekta tiesības vērsties tiesā par personas datu apstrādes pārkāpumiem; Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanai

Pievienots: 25. marts, 2019.

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019

Lēmuma par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu nepieņemšana kā procesuālais pārkāpums; Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

Visi judikatūras nolēmumi