Jaunumi

26. maijs, 2020.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem notāru zvērestu

26. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma divu notāru zvērestu. Šodien zvērinātu notāru rindas papildina Meldra Kaļva un Kaspars Gerhards. Meldra Kaļva darbosies kā notāre Latgales apgabaltiesas teritorijā Krāslavā. Kaspars Gerhards amata pienākumus pildīs Kurzemes apgabaltiesas teritorijā Saldū, bet ar 1. jūniju viņš pārcelts darbā Rīgas apgabaltiesas teritorijā Ādažos.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 28. maijs, 2020.

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2020

Koku bīstamības pazīmes kā priekšnosacījums koku izciršanai dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā bez pašvaldības atļaujas

Pievienots: 28. maijs, 2020.

08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020

Pieteikuma priekšmets un pārbaudāmo apstākļu loks lietās par bērna aizgādības tiesībām

Pievienots: 19. maijs, 2020.

21.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2020

Prasības fizisko personu datu apstrādei, kas nepieciešama pārziņa likumisko interešu īstenošanai

Pievienots: 19. maijs, 2020.

03.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2020

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā aprēķināto nodokļu nomaksas nokavējuma naudu apstrīdēšana

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajai tiesai – 30 gadi. 2020.gada 16.maijs

Foto galerija

Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprina Kasparu Balodi. 2020.gada 7.maijs

Foto galerija

Augstākās tiesas tiesneša amatā pārceltas Ieva Višķere un Dzintra Balta. 2020.gada 5.maijs

Foto galerija

Tiesu varas augstākās amatpersonas godina Latvijas neatkarību. 2020.gada 4.maijs

Foto galerija

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senatores Edīte Vernuša un Vanda Cīrule. 2020.gada 30.aprīlis

Foto galerija

Par Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēta Anita Poļakova. 2020.gada 20.aprīlis

Foto galerija

Plēnums Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam virza Aigaru Strupišu. 2020.gada 20.aprīlis

Foto galerija

Darbu beidz Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe. 2020.gada 1.aprīlis

Foto galerija

Valsts augstākās amatpersonas spriež par valsts darbības pamatprincipiem ārkārtējā situācijā. 2020.gada 23.marts

Foto galerija

Augstākajā tiesā viesojas tiesnešu palīgi no Kurzemes apgabaltiesas. 2020.gada 28.februāris

Foto galerija

Jauno tiesnešu un kandidātu mācību diena Augstākajā tiesa. 2020.gada 24.februāris

Foto galerija

Mediju dienā Augstākajā tiesā informē par uzņēmēju aptauju. 2020.gada 19.februāris

Foto galerija

Tiesnese Sandra Kaija dod svinīgo solījumu Valsts prezidentam. 2020.gada 19.februāris

Foto galerija

Jaunumi

26. maijs, 2020.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem notāru zvērestu

26. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma divu notāru zvērestu. Šodien zvērinātu notāru rindas papildina Meldra Kaļva un Kaspars Gerhards. Meldra Kaļva darbosies kā notāre Latgales apgabaltiesas teritorijā Krāslavā. Kaspars Gerhards amata pienākumus pildīs Kurzemes apgabaltiesas teritorijā Saldū, bet ar 1. jūniju viņš pārcelts darbā Rīgas apgabaltiesas teritorijā Ādažos.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 28. maijs, 2020.

08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020

Pieteikuma priekšmets un pārbaudāmo apstākļu loks lietās par bērna aizgādības tiesībām; Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba

Pievienots: 28. maijs, 2020.

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2020

Koku bīstamības pazīmes kā priekšnosacījums koku izciršanai dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā bez pašvaldības atļaujas

Pievienots: 19. maijs, 2020.

03.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2020

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā aprēķināto nodokļu nomaksas nokavējuma naudu apstrīdēšana

Pievienots: 19. maijs, 2020.

21.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2020

Prasības fizisko personu datu apstrādei, kas nepieciešama pārziņa likumisko interešu īstenošanai

Visi judikatūras nolēmumi