Jaunumi

21. augusts, 2019.

Izdota Senāta spriedumu un lēmumu gadagrāmata

Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Augstāko tiesu izdevusi 2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit trešā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata, un tās nosaukumā atgriezies Senāta vārds – 2018.gadā likumdevējs atjaunoja kasācijas instances vēsturisko nosaukumu.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 22. augusts, 2019.

13.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2019

Par autostāvvietas izmantošanu piemērotā līgumsoda samērīguma izvērtēšana

Pievienots: 22. augusts, 2019.

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-433/2019

Svētku dienas, kas sakrīt ar darba dienu, ietekme uz summēto darba laiku

Pievienots: 22. augusts, 2019.

06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-664/2019

Valsts vides dienesta iesaiste patvaļīgas būves legalizēšanas procesā

Pievienots: 22. augusts, 2019.

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-794/2019

Darbinieka attaisnotās prombūtnes ietekme uz virsstundu aprēķināšanu pie summēta darba laika; Darbinieka attaisnotā prombūtne kā pamats atšķirīgam virsstundu skaitam

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Sarunu festivālā LAMPA plaši apmeklēta diskusija par tiesneša drosmi. 2019.gada 28.jūnijs.

Foto galerija

Noslēdzas starptautisks projekts, kurā kā eksperti darbojās Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki. 2019.gada 21.jūnijs.

Foto galerija

Satversmes komentāru atvēršana Saeimā. 2019.gada 12.jūnijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē. 2019.gada 28.maijs.

Foto galerija

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas. 2019.gada 17.maijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki iepazīstas ar kolēģu darbu Jelgavā. 2019.gada 7.maijs.

Foto galerija

Civillietu departamenta senatori tiekas ar apgabaltiesu tiesnešiem. 2019.gada 26.aprīlis.

Foto galerija

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senators Valerijans Jonikāns. 2019.gada 30.aprīlis.

Foto galerija

Augstākā tiesa medijus informē par aktualitātēm un nozīmīgākajiem nolēmumiem. 2019.gada 25.aprīlis.

Foto galerija

Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli ievēl senatori Mariku Senkāni. 2019.gada 8.aprīlis.

Foto galerija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti Juristu dienās iepazīst Augstākās tiesas darbu. 2019.gada 22.marts.

Foto galerija

Informē par likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām. 2019.gada 13.marts.

Foto galerija

Augstākā tiesa izdod grāmatu par Latvijas Senāta atziņu pārmantojamību. 2019.gada 8.marts.

Foto galerija

Jaunumi

21. augusts, 2019.

Izdota Senāta spriedumu un lēmumu gadagrāmata

Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Augstāko tiesu izdevusi 2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit trešā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata, un tās nosaukumā atgriezies Senāta vārds – 2018.gadā likumdevējs atjaunoja kasācijas instances vēsturisko nosaukumu.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 22. augusts, 2019.

18.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2019

Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā kvalifikācija, ja to rezultātā iestājušās smagas sekas

Pievienots: 22. augusts, 2019.

06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1445/2019

Būvniecības ieceres izmaiņu veikšana būvvaldē

Pievienots: 22. augusts, 2019.

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-794/2019

Darbinieka attaisnotās prombūtnes ietekme uz virsstundu aprēķināšanu pie summēta darba laika; Darbinieka attaisnotā prombūtne kā pamats atšķirīgam virsstundu skaitam

Pievienots: 22. augusts, 2019.

06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-664/2019

Valsts vides dienesta iesaiste patvaļīgas būves legalizēšanas procesā

Visi judikatūras nolēmumi