Jaunumi

20. septembris, 2019.

Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija

Šajā nedēļā Augstākā tiesa uzņēma viesus – Slovēnijas Augstākās tiesas delegāciju tiesas priekšsēdētāja Damijana Florjančiča (Damijan Florjančič) vadībā. Viesi ieradušies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas kolēģu pieredzi Augstākās tiesas funkciju nodrošināšanā un dalītos ar savu pieredzi.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 17. septembris, 2019.

10.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2019

Juridisko personu reputācijas aizsardzība; Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli; Aizskarošu viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana; Amatpersonu goda un cieņas aizskārums

Pievienots: 16. septembris, 2019.

19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2019

Vecuma pensijas piešķiršanas nosacījuma „Latvijas teritorijā dzīvojoša persona” pierādīšana

Pievienots: 11. septembris, 2019.

19.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2019

Tiesību publiskot darbu tvērums Autortiesību likumā

Pievienots: 11. septembris, 2019.

20.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2019

Prasība tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku, kuram ir noteikta invaliditāte

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Sarunu festivālā LAMPA plaši apmeklēta diskusija par tiesneša drosmi. 2019.gada 28.jūnijs.

Foto galerija

Noslēdzas starptautisks projekts, kurā kā eksperti darbojās Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki. 2019.gada 21.jūnijs.

Foto galerija

Satversmes komentāru atvēršana Saeimā. 2019.gada 12.jūnijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē. 2019.gada 28.maijs.

Foto galerija

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas. 2019.gada 17.maijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki iepazīstas ar kolēģu darbu Jelgavā. 2019.gada 7.maijs.

Foto galerija

Civillietu departamenta senatori tiekas ar apgabaltiesu tiesnešiem. 2019.gada 26.aprīlis.

Foto galerija

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senators Valerijans Jonikāns. 2019.gada 30.aprīlis.

Foto galerija

Augstākā tiesa medijus informē par aktualitātēm un nozīmīgākajiem nolēmumiem. 2019.gada 25.aprīlis.

Foto galerija

Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli ievēl senatori Mariku Senkāni. 2019.gada 8.aprīlis.

Foto galerija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti Juristu dienās iepazīst Augstākās tiesas darbu. 2019.gada 22.marts.

Foto galerija

Informē par likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām. 2019.gada 13.marts.

Foto galerija

Augstākā tiesa izdod grāmatu par Latvijas Senāta atziņu pārmantojamību. 2019.gada 8.marts.

Foto galerija

Jaunumi

20. septembris, 2019.

Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija

Šajā nedēļā Augstākā tiesa uzņēma viesus – Slovēnijas Augstākās tiesas delegāciju tiesas priekšsēdētāja Damijana Florjančiča (Damijan Florjančič) vadībā. Viesi ieradušies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas kolēģu pieredzi Augstākās tiesas funkciju nodrošināšanā un dalītos ar savu pieredzi.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 17. septembris, 2019.

10.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2019

Juridisko personu reputācijas aizsardzība; Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli; Aizskarošu viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana; Amatpersonu goda un cieņas aizskārums

Pievienots: 16. septembris, 2019.

19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2019

Vecuma pensijas piešķiršanas nosacījuma „Latvijas teritorijā dzīvojoša persona” pierādīšana

Pievienots: 11. septembris, 2019.

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019

Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

Pievienots: 11. septembris, 2019.

17.07.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1037/2019

Tiesiskā paļāvība uz valsts nodevas aprēķina pareizību

Visi judikatūras nolēmumi