Jaunumi

20. februāris, 2018.

PIEKTDIEN AUGSTĀKĀS TIESAS GADA ATSKAITES PLĒNUMS

Piektdien, 23.februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2017.gadā. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 19. februāris, 2018.

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2018

Personālservitūta nostiprināšana zemesgrāmatā

Pievienots: 19. februāris, 2018.

09.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2018

Bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pirmpirkuma un izpirkuma tiesību izlietošanas īpatnības

Pievienots: 15. februāris, 2018.

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-365/2017

Strīda atkārtotas izskatīšanas iespējamība

Pievienots: 13. februāris, 2018.

03.11.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-206/2017

Muitas kontrolei pakļautu preču kontroles veikšana personas norādītā vietā

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Profesionālo Temīdas balvu saņem tiesnese Ināra Garda. 2017.gada 21.decembris.

Foto galerija

Ar filmas “Senatori” pirmizrādi atklāj Latvijas Senāta simtgades gadu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā atklāta izstāde par Latvijas Senātu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas amatā atkārtoti ievēl Veroniku Krūmiņu. 2017.gada 14.decembris.

Foto galerija

Tiesneši saņem valsts augstākos apbalvojumus. 2017.gada 18.novembris.

Foto galerija

Atklāj Latvijas Senāta simtgades zīmi. 2017.gada 17.novembris.

Foto galerija

Latvijas tiesnešu konferencē ar priekšlasījumu uzstājas Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits. 2017.gada 3.novembris.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 2017.gada 23.oktobris.

Foto galerija

Eiropas Savienības valstu augstāko tiesu priekšsēdētāji tiekas Igaunijā. 2017.gada 20.oktobris.

Foto galerija

Civillietu departaments pieredzes apmaiņā Norvēģijas Augstākajā tiesā. 2017.gada 11.oktobris.

Foto galerija

Ozols Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai. 2017.gada 3.oktobris.

Foto galerija

Igaunijas tiesnesis salīdzina Latvijas un Igaunijas tiesu sistēmas. 2017.gada 2.–13.oktobris.

Foto galerija

Konferencē aktualizē kasācijas instances efektivitātes jautājumus. 2017.gada 18.septembris.

Foto galerija

Jaunumi

20. februāris, 2018.

PIEKTDIEN AUGSTĀKĀS TIESAS GADA ATSKAITES PLĒNUMS

Piektdien, 23.februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2017.gadā. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 19. februāris, 2018.

09.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2018

Bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pirmpirkuma un izpirkuma tiesību izlietošanas īpatnības

Pievienots: 19. februāris, 2018.

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2018

Personālservitūta nostiprināšana zemesgrāmatā

Pievienots: 15. februāris, 2018.

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-365/2017

Strīda atkārtotas izskatīšanas iespējamība

Pievienots: 13. februāris, 2018.

08.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2018

Komercdirektora pienākums atskaitīties par savu darbu

Visi judikatūras nolēmumi