Jaunumi

17. janvāris, 2020.

Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju

Saeima 16.janvārī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju. Sandra Kaija ieguvusi tiesību doktora grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā, šobrīd viņa ir profesore Rīgas Stradiņa Universitātē, vadošā pētniece Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un docenta pienākumu izpildītāja Biznesa augstskolā Turība.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 22. janvāris, 2020.

18.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1591/2019

Īpašuma tiesību nostiprināšana uz ēku (būvju) īpašumu, kas iegūts mantošanas ceļā no pēdējā kolhoznieku sētas locekļa

Pievienots: 22. janvāris, 2020.

27.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2019

Tiesas sēdes gaitas fiksēšana

Pievienots: 22. janvāris, 2020.

26.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-748/2019

Vienošanās protokolā paredzētā soda precizēšanas apjoms

Pievienots: 17. janvāris, 2020.

28.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2019

Atkāpšanās no komunikācijas tīklu aizsargjoslu izveidē paredzētā pienākuma saskaņot būvdarbus ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Piecpadsmito gadu piešķirtas Augstākās tiesas Temīdas balvas. 2019.gada 18.decembris

Foto galerija

Stāsta par Augstākās tiesas pieredzi sabiedrības tiesiskajā izglītošanā. 2019.gada 10.decembris

Foto galerija

Augstākās tiesas senatori saņem valsts augstākos apbalvojumus. 2019.gada 18.novembris

Foto galerija

Senators saņem Tieslietu sistēmas Goda zīmi. 2019.gada 15.novembris

Foto galerija

Tiesnešu konferencē akcentē tiesu efektivitātes nozīmi tiesiskuma stiprināšanā. 2019.gada 1.novembris

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Eiropas tieslietu organizāciju amatpersonas. 2019.gada 31.oktobris

Foto galerija

Senatori apspriež kasācijas tiesvedības efektivitāti. 2019.gada 28.oktobris

Foto galerija

Bijušajam senatoram Valerijanam Jonikānam piešķir Goda tiesneša nosaukumu. 2019.gada 21.oktobris

Foto galerija

Senatore Marika Senkāne preses konferencē pēc Augstākās tiesas plēnuma. 2019.gada 18.oktobris

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki gūst pieredzi Ziemeļvalstu Augstākajās tiesās. 2019.gada 17.oktobris

Foto galerija

Komunikācijas studenti iejūtas tiesnešu lomā. 2019.gada 26.septembris.

Foto galerija

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 30 gadu jubilejas pasākums Luksemburgā. 2019.gada 25.septembris.

Foto galerija

Latviju apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija. 2019.gada 19.septembris.

Foto galerija

Jaunumi

17. janvāris, 2020.

Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju

Saeima 16.janvārī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju. Sandra Kaija ieguvusi tiesību doktora grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā, šobrīd viņa ir profesore Rīgas Stradiņa Universitātē, vadošā pētniece Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un docenta pienākumu izpildītāja Biznesa augstskolā Turība.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 22. janvāris, 2020.

26.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-748/2019

Vienošanās protokolā paredzētā soda precizēšanas apjoms

Pievienots: 22. janvāris, 2020.

27.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2019

Tiesas sēdes gaitas fiksēšana

Pievienots: 22. janvāris, 2020.

18.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1591/2019

Īpašuma tiesību nostiprināšana uz ēku (būvju) īpašumu, kas iegūts mantošanas ceļā no pēdējā kolhoznieku sētas locekļa

Pievienots: 17. janvāris, 2020.

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2019

Tiesības uz atlīdzinājumu par kriminālprocesā nodarītu kaitējumu, ja personai procesā nav noteikts statuss; Apelācijas instances tiesas pienākums izvērtēt apelācijas sūdzības argumentus pēc būtības; Pieļaujamība atkāpties no obligātās iepriekšējas ārpustiesas izskatīšanas

Visi judikatūras nolēmumi