Jaunumi

20. maijs, 2019.

Augstākajā tiesā viesojas Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas

17. maijā Augstāko tiesu apmeklēja Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas. Profesors ir atzīta akadēmiskā autoritāte Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Takis Tridimas ieradies Rīgā Latvijas tiesību institūta 2014. gadā aizsāktās ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros, sniedzot lekciju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?” Projekta ietvaros tradicionāli tiek apmeklēta arī Augstākā tiesa.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 23. maijs, 2019.

10.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2019

Tiesiskā paļāvības principa piemērošana normatīvā regulējuma grozījumu gadījumā

Pievienots: 23. maijs, 2019.

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-583/2019

Paraksta parauga un piekrišanas būt par valdes locekli iesniegšana Uzņēmuma reģistrā

Pievienots: 23. maijs, 2019.

30.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2019

Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkts)

Pievienots: 23. maijs, 2019.

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-262/2019

Tiesiskuma princips un likuma atrunas princips

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti Juristu dienās iepazīst Augstākās tiesas darbu. 2019.gada 22.marts.

Foto galerija

Informē par likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām. 2019.gada 13.marts.

Foto galerija

Augstākā tiesa izdod grāmatu par Latvijas Senāta atziņu pārmantojamību. 2019.gada 8.marts.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Latvijas vēstniece Nīderlandē. 2019.gada 27.februāris.

Foto galerija

Augstākās tiesas plēnums izvērtē aizvadītā gada darbu. 2019.gada 22.februāris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā skatāma izstāde par Tiesu pili. 2019.gada 21.februāris.

Foto galerija

Ēnu dienā skolēni ēno arī tiesas sēdē. 2019.gada 13.februāris.

Foto galerija

Administratīvajām tiesām – 15 gadi. 2019.gada 1.februāris.

Foto galerija

Profesionālo Temīdas balvu 2018.gadā saņem tiesnese Rudīte Vīduša. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Latvijas Senāta simtgadei veltīts svinīgais pasākums. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Latvijas Senāta simtgadei veltīts svinīgais pasākums. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ukrainas Augstākās tiesas jubilejas konferencē uzsver tiesnešu neatkarību pamattiesību nodrošināšanā. 2018.gada 14.decembris

Foto galerija

Anitu Kovaļevsku ieceļ par Augstākās tiesas tiesnesi, 2018.gada 10.decembris

Foto galerija

Jaunumi

20. maijs, 2019.

Augstākajā tiesā viesojas Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas

17. maijā Augstāko tiesu apmeklēja Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas. Profesors ir atzīta akadēmiskā autoritāte Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Takis Tridimas ieradies Rīgā Latvijas tiesību institūta 2014. gadā aizsāktās ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros, sniedzot lekciju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?” Projekta ietvaros tradicionāli tiek apmeklēta arī Augstākā tiesa.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 23. maijs, 2019.

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2019

Nosacījumi novērtējot preču zīmes līdzību agrāk reģistrētai Kopienas preču zīmei

Pievienots: 23. maijs, 2019.

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-262/2019

Patvaļīgas būvniecības novēršana primāri ir īpašnieka pienākums; Tiesiskuma princips un likuma atrunas princips

Pievienots: 23. maijs, 2019.

30.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2019

Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkts)

Pievienots: 23. maijs, 2019.

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-583/2019

Paraksta parauga un piekrišanas būt par valdes locekli iesniegšana Uzņēmuma reģistrā

Visi judikatūras nolēmumi