Jaunumi

20. marts, 2018.

AUGSTĀKĀ TIESA NORAIDA PĀRMETUMUS PAR SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMA NEIEVĒROŠANU

Pirmdien, 19.martā, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneši apsprieda  publiskajā telpā pausto viedokli par Satversmes tiesas 2017.gada 8.marta sprieduma neievērošanu civillietas Nr.SKC-284/2017 (C04281907) izspriešanā. Šajā lietā spriedums tika pasludināts pagājušā gada 28.decembrī. Civillietu departamenta tiesneši atzina, ka kritiskais viedoklis izteikts, neņemot vērā Satversmes tiesā un Augstākās tiesas Civillietu departamentā izspriesto lietu atšķirīgos faktiskos un tiesiskos apstākļus. Līdz ar to pārmetumi par Satversmes tiesas sprieduma neievērošanu noraidāmi kā nepamatoti.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 20. marts, 2018.

07.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-388/2017

Administratīvās tiesas vērtējumam ir pakļauti tikai no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma izrietoši strīdi par nodokļa parāda maksāšanas pienākumu

Pievienots: 20. marts, 2018.

21.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-861/2018

Administratīvās lietas ierosināšanas pamata nošķiršana lietā par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākam

Pievienots: 20. marts, 2018.

26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018

Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

Pievienots: 20. marts, 2018.

14.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2018

Lēmuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu noformēšana

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Profesionālo Temīdas balvu saņem tiesnese Ināra Garda. 2017.gada 21.decembris.

Foto galerija

Ar filmas “Senatori” pirmizrādi atklāj Latvijas Senāta simtgades gadu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā atklāta izstāde par Latvijas Senātu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas amatā atkārtoti ievēl Veroniku Krūmiņu. 2017.gada 14.decembris.

Foto galerija

Tiesneši saņem valsts augstākos apbalvojumus. 2017.gada 18.novembris.

Foto galerija

Atklāj Latvijas Senāta simtgades zīmi. 2017.gada 17.novembris.

Foto galerija

Latvijas tiesnešu konferencē ar priekšlasījumu uzstājas Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits. 2017.gada 3.novembris.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 2017.gada 23.oktobris.

Foto galerija

Eiropas Savienības valstu augstāko tiesu priekšsēdētāji tiekas Igaunijā. 2017.gada 20.oktobris.

Foto galerija

Civillietu departaments pieredzes apmaiņā Norvēģijas Augstākajā tiesā. 2017.gada 11.oktobris.

Foto galerija

Ozols Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai. 2017.gada 3.oktobris.

Foto galerija

Igaunijas tiesnesis salīdzina Latvijas un Igaunijas tiesu sistēmas. 2017.gada 2.–13.oktobris.

Foto galerija

Konferencē aktualizē kasācijas instances efektivitātes jautājumus. 2017.gada 18.septembris.

Foto galerija

Jaunumi

20. marts, 2018.

AUGSTĀKĀ TIESA NORAIDA PĀRMETUMUS PAR SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMA NEIEVĒROŠANU

Pirmdien, 19.martā, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneši apsprieda  publiskajā telpā pausto viedokli par Satversmes tiesas 2017.gada 8.marta sprieduma neievērošanu civillietas Nr.SKC-284/2017 (C04281907) izspriešanā. Šajā lietā spriedums tika pasludināts pagājušā gada 28.decembrī. Civillietu departamenta tiesneši atzina, ka kritiskais viedoklis izteikts, neņemot vērā Satversmes tiesā un Augstākās tiesas Civillietu departamentā izspriesto lietu atšķirīgos faktiskos un tiesiskos apstākļus. Līdz ar to pārmetumi par Satversmes tiesas sprieduma neievērošanu noraidāmi kā nepamatoti.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 20. marts, 2018.

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2018

Sabiedrības dalībnieka lojalitātes pārkāpums

Pievienots: 20. marts, 2018.

29.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2018

Tiesas izdevumu piedziņa no valsts mantojuma lietā

Pievienots: 20. marts, 2018.

14.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2018

Lēmuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu noformēšana

Pievienots: 20. marts, 2018.

26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018

Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

Visi judikatūras nolēmumi