Kontakti

Drukas versija

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Reģistrācijas numurs: 90000068892
Konta numurs: LV57 TREL 2280 5610 0500 0
Valsts kase, SWIFT: TRELLV22

 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511

(Ieeja no Elizabetes ielas)

 

Oficiālais e-pastsat@at.gov.lv

Tālrunis: 67020350

 

Informācija par Augstākajā tiesā iesniegtajiem dokumentiem: tālrunis 67020312

Informācija par tiesu lietām dalībniekiem:

 • Civillietu departamentā - tālrunis 67020364
 • Krimināllietu departamentā - tālrunis 67020361
 • Administratīvo lietu departamentā - tālrunis 67020339

 

Kontaktpersonas medijiem:

Komunikācijas nodaļas tālruņi 67020396, 28652211

 

 

Augstākās tiesas struktūrvienību kontaktinformācija

 

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Aigars STRUPIŠS

 • Priekšsēdētāja palīdze Santa VĪGANTE: 67020350, at@at.gov.lv
 • Priekšsēdētāja palīdze Dārta EGLĪTE: 67020340

 

ADMINISTRĀCIJA

Personāla nodaļa

Finanšu un saimniecības nodaļa

Komunikācijas nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Augstākās tiesas Kanceleja

 • Civillietu departamenta sekretāri: 67020364
 • Krimināllietu departamenta sekretāri: 67020361
 • Administratīvo lietu departamenta sekretāri: 67020339
 • Kancelejas vadītājas vietniece (dokumentu aprites jautājumos) Eva BIČELE: 67020312, eva.bicele@at.gov.lv
 • ​Dokumentu aprites vecākā speciāliste Anda STRAUME: 67020312, anda.straume@at.gov.lv
 • Arhivāre Inita MILLERE: 67020309, inita.millere@at.gov.lv

 

JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ NODAĻA

TIESLIETU PADOMES SEKRETARIĀTS

 

SLEPENĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANAS NODAĻA

 

SENĀTA DEPARTAMENTI

Civillietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētājs Normunds SALENIEKS
 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Evija VEIDE: 67020387, evija.veide@at.gov.lv 
 • Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards GULBIS: 67020318, rihards.gulbis@at.gov.lv, Reinis ODIŅŠ: 67020713, reinis.odins@at.gov.lv, Aleksandrs POTAIČUKS: aleksandrs.potaicuks@at.gov.lv
 • Senatori: Kaspars BALODIS, Dzintra BALTA, Intars BISTERS, Anda BRIEDE, Anita ČERŅAVSKA, Ināra GARDA, Aivars KEIŠS, Ļubova KUŠNIRE, Inta LAUKA, Valerijs MAKSIMOVS, Zane PĒTERSONE, Marika SENKĀNE, Mārīte ZĀĢERE  

Krimināllietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētāja Anita POĻAKOVA
 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita JEFIMOVA: 67020353, sanita.jefimova@at.gov.lv
 • Zinātniski analītiskie padomnieki Jānis BAUMANIS: 67020326, janis.baumanis@at.gov.lvNora ZVEJNIECE: 67020345, nora.zvejniece@at.gov.lv; Oskars KULMANIS: 67020349, oskars.kulmanis@at.gov.lv 
 • Senatori: Ivars BIČKOVIČS, Aija BRANTA, Artūrs FREIBERGS, Sandra KAIJA, Pēteris OPINCĀNS, Inguna RADZEVIČA, Aivars UMINSKIS, Inese Laura ZEMĪTE 

Administratīvo lietu departaments

 • Departamenta priekšsēdētāja Veronika KRŪMIŅA

 • Departamenta priekšsēdētāja palīdze Santa OZOLA: 67020719, santa.ozola@at.gov.lv

 • Zinātniski analītiskās padomnieces Kristīne ZEMĪTE: 67020332, kristine.zemite@at.gov.lv; Ieva LIEPIŅA: 67020325, liepina.ieva@at.gov.lv; Annija MAZAPŠA: 67020332, annija.mazapsa@at.gov.lv; Maija ZALPĒTERE: 67020332, maija.zalpetere@at.gov.lv ; Dita PLEPA: dita.plepa@at.gov.lv

 • Senatori: Dzintra AMERIKA, Jautrīte BRIEDE, Andris GUĻĀNS, Vēsma KAKSTE, Anita KOVAĻEVSKA, Diāna MAKAROVA, Dace MITA, Līvija SLICA, Ieva VIŠĶERE, Rudīte VĪDUŠA, Lauma PAEGĻKALNA (tiesneša p.i.), Valters POĶIS (tiesneša p.i.)