News and current events

Case-law news

Added: 21 February, 2019

31.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2019

Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

Added: 20 February, 2019

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019

Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

Added: 20 February, 2019

30.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2019

Pašvaldības kompetence azartspēļu ierobežošanā

Added: 20 February, 2019

17.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2019

Valsts pienākums veikt pasākumus ieslodzīto drošības nodrošināšanai

All law rulings

Current photo

The Professional Themis Award 2018 received by judge Rudite Vidusa. December 19, 2018

Photo gallery

A solemn celebration dedicated to the centenary of the Senate of Latvia. December 19, 2018

Photo gallery

A solemn celebration dedicated to the centenary of the Senate of Latvia. December 19, 2018

Photo gallery

The Chief Justice of the Supreme Court emphasizes the importance of independence of national judge in ensuring protection of human rights. December 14, 2018

Photo gallery

Anita Kovalevska has been appointed judge of the Supreme Court. December 10, 2018

Photo gallery

The Supreme Court recovers its historic name – the Senate. November 28, 2018

Photo gallery

Judge Edite Vernusa receives the Order of the Three Stars. November 17, 2018

Photo gallery

Professors of Riga Stradins University visit the Supreme Court. November 15, 2018

Photo gallery

Judge Veronika Krumina gives a lesson in law at her first school. October 31, 2018

Photo gallery

Court employees visit the Supreme Court on the Open Day. October 29, 2018

Photo gallery

The contribution of the Supreme Court judges to the elaboration of the Civil Procedure Law. October 19, 2018

Photo gallery

The judges of the Supreme Court of Ukraine gain experience in the Supreme Court of Latvia. September 25, 2018.

Photo gallery

Senator Karlis Ozolins is commemorated in Priekuli. September 14, 2018.

Photo gallery

News and current events

Case-law news

Added: 21 February, 2019

31.01.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-28/2019

Objections of the defense counsel against examination of the case in a written procedure in the appellate instance court

Added: 20 February, 2019

16.01.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-19/2019

The operative part of a judgment on compensation for harm

Added: 20 February, 2019

06.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-340/2019

Compensation for all unutilised leave

Added: 20 February, 2019

17.01.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-153/2019

State obligation to take measures to ensure the safety of prisoners

All law rulings