Tiesu prakses apkopojumi

Drukas versija

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar Augstākās tiesas tiesnešiem un pieaicinātiem speciālistiem apkopo tiesu praksi par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Tiesu prakses apkopojumi tiek apspriesti Augstākās tiesas departamentos, un tiesneši kopīgi ar pētījuma autoriem izstrādā secinājumus un rekomendācijas attiecīgā tiesību jautājuma risināšanai.

Gadījumos, kad tiesu prakses apkopojuma rezultātā izkristalizējas nepieciešamība veikt grozījumus normatīvajos aktos, priekšlikumi tiek iesniegti Tieslietu ministrijai.