Par notikumiem

Drukas versija
23. janvāris, 2018

TIESLIETU PADOMES SĒDĒ ANALIZĒ MAKSĀTNESPĒJAS TIESISKO REGULĒJUMU UN TIESVEDĪBAS PROCESUS

Uzklausot Augstākās tiesas Civildepartamenta informāciju un viedokli par maksātnespējas tiesvedības procesiem, Tieslietu ministrijas ziņojumu par maksātnespējas tiesisko regulējumu un tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāju viedokļus, Tieslietu padomes sēdē vienprātīgs bija atzinums, ka pēdējo gadu laikā, salīdzinot ar situāciju 2008.–2014.gadā, ir notikušas būtiskas pozitīvas pārmaiņas maksātnespējas tiesiskā regulējuma un tiesvedību jomā. Piemēram, ir vairākkārt mainīts normatīvais regulējums, atjaunots Maksātnespējas konsultatīvās padomes darbs, tiek veidota jauna tiesnešu kandidātu atlases sistēma, ir ieviesta visu tiesnešu periodiska profesionālās darbības novērtēšana, notiekošā tiesu teritoriālā reforma nodrošinās, ka, nosakot tiesnešu specializāciju, pilnībā iespējams ievērot nejaušības principu lietu sadalē. 
21. janvāris, 2018

APKOPOTA TIESU PRAKSES DARBA LIETĀS

Tiesu prakses apkopojuma mērķis ir tiesību normu vienotas izpratnes un vienveidīgas tiesu prakses veicināšanas nolūkā apkopot Augstākās tiesas Civillietu departamenta (līdz 2014.gadam – Senāta Civillietu departamenta) atziņas darba tiesībās pamatā par Darba likuma normu piemērošanu. Vienlaikus apkopojumā iekļautas arī atziņas darba tiesībās par atsevišķu Civillikuma un Komerclikuma normu piemērošanu. 
18. janvāris, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR VALSTS PREZIDENTU

Ceturtdien, 18.janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs bija aicināts uz ikgadējo tikšanos ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, lai pārrunātu tiesu sistēmas aktualitātes.
18. janvāris, 2018

NOTIKUSI PIRMĀ TIESĪBU ZINĪBU STUNDA ŠAJĀ GADĀ

Augstākajā tiesā šodien pulcējās vairāk nekā 40 Ekonomikas un kultūras augstskolas studenti, lai noklausītos Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas sagatavoto Tiesību zinību stundu. Lai arī konkrētās augstskolas studenti nav topošie juristi, pasniedzēja Jolanta Dinsberga ļoti atzinīgi vērtē iespēju klātienē iepazīties ar tiesu sistēmu un Augstākās tiesas kompetenci un šādu iespēju izmanto jau vairākus gadus.
16. janvāris, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU

Otrdien, 16.janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Saeimas namā tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda, ka šī ir vēsturiska tikšanās, jo pirmo reizi, esot Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāja amatā, viņš saņēmis aicinājumu tikties ar Saeimas priekšsēdētāju.
10. janvāris, 2018

CIVILLIETU DEPARTAMENTA TIESNEŠU KOPSAPULCE SNIEDZ SKAIDROJUMU PAR PUSES PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA TIESĪBĀM PIEDALĪTIES UN IZTEIKTIES SLĒGTĀ TIESAS SĒDĒ KOPĀ AR PĀRSTĀVAMO

Otrdien, 9. janvārī, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulce sniedza skaidrojumu par puses pilnvarotā pārstāvja tiesībām piedalīties un izteikties slēgtā tiesas sēdē kopā ar pārstāvamo. Kopsapulci, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 49.1 panta pirmo daļu un ņemot vērā Latvijas Republikas tiesībsarga ierosinājumu, sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. 
29. decembris, 2017

DARBU AUGSTĀKAJĀ TIESĀ BEIDZ TIESNESE ILZE SKULTĀNE

31.decembrī tiesneša amata pienākumus beidz pildīt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Ilze Skultāne. Tiesnese dodas pensijā. Ilzes Skultānes darba stāžs tiesneša amatā ir 33 gadi, tiesneses amata pieredze ir bagāta un daudzpusīga – bijusi rajona tiesnese, Bauskas tiesas priekšsēdētāja, pēc Satversmes tiesas izveidošanas 1996.gadā bijusi jaunās tiesas pirmā sastāva tiesnese. Kad 2004.gadā pēc Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās tika veidotas administratīvās tiesas, tai skaitā Administratīvo lietu departaments Augstākajā tiesā, Ilze Skultāne bija jaunā departamenta pirmajā tiesnešu sastāvā. 
22. decembris, 2017

AUGSTĀKĀS TIESAS PROFESIONĀLO TEMĪDAS BALVU SAŅEM TIESNESE INĀRA GARDA

Ceturtdien, 21.decembrī, sadalītas 2017.gada Augstākās tiesas Temīdas balvas. Profesionālo Temīdas balvu saņēma Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda, Radošo Temīdas balvu – Komunikācijas nodaļas māksliniece datorgrafiķe Līga Kuple, bet Īpašo Temīdas balvu – Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe.
21. decembris, 2017

SENĀTA SIMTGADES GADĀ AUGSTĀKĀ TIESA PIEDĀVĀ FILMU “SENATORI”

Latvijas Senāta simtgades gadā Augstākā tiesa piedāvā skatīties filmu “Senatori”, kas ir stāsts par trīsdesmit Latvijas senatoriem – kasācijas instances tiesnešiem Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam. Augstākā tiesa aicina senatoru dzimto vietu pašvaldības uz sadarbību, izzinot un godinot savu novadnieku – Latvijas Senāta senatoru – dzīves un devumu Latvijas valstij. Tāpat Augstākā tiesa labprāt atsauksies aicinājumam rādīt filmu citās vietās, kas bijušas nozīmīgas senatoru dzīvēs, arī augstskolās, tiesās un citur. 
21. decembris, 2017

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SKATĀMA IZSTĀDE PAR LATVIJAS SENĀTU

Izstādē “Latvijas Senātam – 100”, ko Augstākajā tiesā atklāja Senāta 99.gadadienā 19.decembrī, atspoguļota Latvijas tiesu sistēmas kasācijas instances – Latvijas Senāta – vēsture no tā izveidošanas 1918.gadā līdz likvidācijai 1940.gadā, kā arī senatoru likteņi pēc padomju okupācijas. Izstādes būs skatāma visu nākamo gadu līdz Latvijas Senāta simtgadei.