• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 3. februāris, 2021.
Atstāj spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par bankai uzliktu soda naudu
Krimināllietu departamentā 2. februāris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu apsūdzībā par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās
Krimināllietu departamentā 1. februāris, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. februāris, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. februāris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 1. februāris, 2021.
Par Senātā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.februārim
Krimināllietu departamentā 29. janvāris, 2021.
Nekonstatējot dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa pārkāpumu, Senāts nodod jaunai izskatīšanai lietu par nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu
Administratīvo lietu departamentā 28. janvāris, 2021.
Atzīst par pamatotu Rīgas domei uzlikto pienākumu piešķirt pieteicējam pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības
Administratīvo lietu departamentā 22. janvāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 15. janvāris, 2021.
Senāts: administratīvajā līgumā līgumsodu var paredzēt tikai tad, ja šāda iespēja pieļauta attiecīgā līguma slēgšanu regulējošās tiesību normās
Civillietu departamentā 11. janvāris, 2021.
Stājies spēkā tiesas spriedums, noraidot prasību pret Daugavpils domes deputātu par goda un cieņas aizskārumu
Administratīvo lietu departamentā 4. janvāris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi